Zamknij

5 mitów dotyczących małżeństwa - potrafią zniszczyć najlepiej zapowiadającą się relację

19.09.2019
Aktualizacja: 16.11.2020 13:31

W świadomości społecznej istnieje wiele przekonań związanych z małżeństwem. Błędne przekonanie o tym, co sprawia, że małżeństwo przetrwa czy nie, często utrudniają ludziom zrozumienie, co znaczy dobre i szczęśliwe małżeństwo. Mity małżeńskie wprowadzają zaburzają i wprowadzają w błąd ocenę sytuacji. Psychologowie zwracają uwagę  na konieczność przekazywania rzetelnej wiedzy, bo takie nierealne oczekiwania pogłębiają kryzysy par. Tymczasem mity te funkcjonują tylko po to, by uprościć funkcjonowanie świata.

5 mitów dotyczących małżeństwa - potrafią zniszczyć najlepiej zapowiadającą się relację
fot. ---

Irene i Herbert Goldenberg dokonali analizy najbardziej popularnych mitów, dzieląc je na mity romantyczne, narcystyczne, seksualne i towarzyszące zdradzie. Tematu podjął się również słynny psycholog, Ricard Lazarus. Opisał 24 najbardziej powszechnych mitów małżeńskich, oto niektóre z nich.

1.Małżonkowie powinni być najlepszymi przyjaciółmi.

Lazarus zwraca uwagę, że istotne jest zachowanie w małżeństwie pewnego dystansu emocjonalnego. W związku ważna jest przyjaźń, ale też pewna sfera osobistej wolności.

2. Małżonkowie wszystko powinni robić wspólnie

Naukowcy zwracają uwagę, że współcześnie stawia się przed małżeństwem zbyt dużo oczekiwań. Wymaga się, by współmałżonkowie byli duchowymi przyjaciółmi, ale byli też dla siebie źródłem głębokiego spełnienia. Tymczasem związek traci na wartości, gdy partnerzy mają siebie „w nadmiarze”.

3. Przeciwieństwa się przyciągają

Lazarus twierdzi, że biegunowe przeciwieństwa mogą wydawać się sobie atrakcyjni przez krótki czas. Działa tu zasada nowości i fascynacji tym, co nieznane. Natomiast związki długoterminowe wymagają większego podobieństwa między partnerami. Badania pokazują, że zadowoleni ze związku małżonkowie są na ogół podobni pod względem cech osobowości, zainteresowań, cenionych wartości, światopoglądu, stanu zdrowia, pochodzenia, wieku, przynależności religijnej i etnicznej, poziomu wykształcenia, atrakcyjności fizycznej.

Związki długoterminowe wymagają większego podobieństwa między partnerami. Badania pokazują, że zadowoleni ze związku małżonkowie są na ogół do siebie podobni pod względem cech osobowości, zainteresowań, cenionych wartości, światopoglądu, stanu zdrowia, pochodzenia, wieku, przynależności etnicznej i religijnej, poziomu wykształcenia, atrakcyjności fizycznej. Meston i Buss zauważają, że podobieństwo jest zapowiedzią powodzenia stałego związku, prowadzi do wytworzenia się więzi emocjonalnej, współpracy, komunikacji oraz poczucia szczęścia.

4. Narodziny dziecka naprawią nieudane małżeństwo

Stres towarzyszący pojawieniu się dziecka w rodzinie z jednej strony może zaognić już istniejące konflikty, jak również przyczynić się do powstania zupełnie nowych płaszczyzn nieporozumień między małżonkami.

5. Lepsze nieszczęśliwe małżeństwo niż rozbity dom

Małżeństwa bez miłości i intymności, które utrzymują się z racji poczucia lęku czy winy są przyczyną zaburzenia relacji między dorosłymi i dziećmi. Skutki trwania w pustym związku ze względu na presję społeczną, zobowiązania lub „dobro dzieci” mogą być wysoce szkodliwe dla dobrostanu psychicznego i zdrowia członków rodziny.