Zamknij

Interwencja kryzysowa. Czym jest, kiedy ją stosować i gdzie jej szukać

28.07.2020 10:07
kryzys
fot. Shutterstock

Interwencja kryzysowa okazuje się pomocna w sytuacji poważnych problemów, w których zwykłe wsparcie bliskich może nie wystarczać. Jak działa taka interwencja? Na jaką pomoc można liczyć i gdzie się zgłosić, gdy potrzebujemy wsparcia w kryzysie?

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa polega na wszechstronnych, profesjonalnych i celowych oddziaływaniach w momencie kryzysu, który dotknął jedną osobę, bądź też grupę osób. Interwencja ta wykorzystuje zasoby klienta lub klientów, a także ich naturalne otoczenie i instytucje, co w efekcie ma pomóc poszkodowanym osobom w odzyskaniu równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości. Konsekwencją stosowania interwencji kryzysowej ma być rozwiązanie problemu, który leży u podstaw kryzysu. Interwencja ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ kryzys odbija się na wszystkich sferach funkcjonowania człowieka. Dlatego też biorą w niej najczęściej udział specjaliści z różnych dziedzin: psycholodzy, prawnicy, pracownicy socjalni, lekarze, pedagodzy lub duszpasterze. Wszystko zależy tu od dziedzin życia, które najbardziej zostały dotknięte kryzysem.

W jakich sytuacjach interwencja kryzysowa może okazać się pomocna?

W życiu mogą nas spotykać różnego rodzaju kryzysy i z wieloma radzimy sobie sami lub z pomocą rodziny i przyjaciół. Niektóre kryzysy jednak są niezmiernie trudne do przejścia, nawet mimo pomocy bliskich. Kryzys mogą spowodować następujące sytuacje:

 • Przemoc psychiczna i fizyczna,
 • Rozwód,
 • Przemoc seksualna,
 • Śmierć bliskiej osoby,
 • Choroba (własna lub bliskiej osoby),
 • Zagrożenie samobójstwem,
 • Wypadki i katastrofy,
 • Doświadczenie przestępstwa,
 • Bycie świadkiem przestępstwa,
 • Wypadki,
 • Bezdomność,
 • Nagła utrata pracy.

Zobacz także: Spójrz na obrazki. Wybierz niebo i dowiedz się, jakie sekrety skrywa twoja osobowość!

Interwencja kryzysowa jest nieoceniona w przypadkach poważnych problemów, które często zagrażają bezpieczeństwu, zdrowiu, a nawet życiu ludzi. Kryzysy mogą jednak również dotyczyć sytuacji związanych ze zmianami w funkcjonowaniu rodziny. Urodzenie dziecka, rozpoczęcie przez dziecko edukacji szkolnej, dorastanie dzieci i okres ich usamodzielniania się, przejście na emeryturę czy też śmierć współmałżonka to tylko niektóre z nich.

Kto przeprowadza interwencję kryzysową?

Interwencję kryzysową przeprowadzają osoby, które stykają się na co dzień w pracy z różnymi formami kryzysu. Interwentem najczęściej jest psycholog lub psychoterapeuta, jednak również może nim zostać lekarz, pedagog, strażak, policjant czy ratownik medyczny. Narzędziem pomocy jest tu osobowość interwenta. Powinien on być konkretny, odpowiedzialny i zaangażowany. Szczególne znaczenie ma tu jego przekonanie, że to, co pomoże danemu klientowi lub klientom, już się w nich znajduje. Interwencja kryzysowa musi też być stosowana przez eksperta w zakresie możliwości i metod rozwiązywania problemów. Jego zadaniem jest towarzyszenie klientowi w kryzysie i pomoc w powrocie do równowagi i samodzielności. Proponuje on nowe spojrzenie na sytuację i wspomaga wyjście z kryzysu w formie odpowiedniej do sytuacji.

Przebieg interwencji kryzysowej

Interwencja kryzysowa to przede wszystkim wsparcie klienta lub klientów, jednak ma ona wyznaczone ramy i cele, które pomagają w ich powrocie do samodzielności i równowagi. Przebieg interwencji kryzysowej można podsumować w sześciu punktach:

 • Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu.
 • Zapewnienie osobie w kryzysie bezpieczeństwa.
 • Zapewnienie wsparcia.
 • Rozważenie możliwości rozwiązania problemu.
 • Ustalenie planu działania.
 • Przekonanie poszkodowanej osoby do wdrożenia planu w życie.
Zobacz także

Gdzie szukać pomocy w przypadku sytuacji kryzysowej?

W sytuacji kryzysowej można zgłosić się do jednego z Ośrodków Interwencji Kryzysowej znajdujących się na terenie całej Polski. W takim ośrodku można liczyć na pomoc ze strony prawnej i socjalnej, a także na wsparcie psychologiczne czy zapewnienie mediacji pomiędzy stronami konfliktu. Ośrodki Interwencji Kryzysowej prowadzą także telefony zaufania, zarówno dla osób dorosłych, jak i dla młodzieży i dzieci.

Ile trwa interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa zakłada przede wszystkim przeprowadzenie serii indywidualnych spotkań osoby poszkodowanej z interwentem. Najczęściej serie te obejmują od 10 do 20 sesji, które trwają 50 minut. Pierwsze dwa lub trzy spotkania przeznaczone są na ustalenie przyczyny interwencji kryzysowej, natomiast na kolejnych wizytach omawia się plan działania i pomaga we wdrożeniu go w życie.

Zobacz także: Spójrz na obrazek. Pierwsze, co na nim zauważysz, zdradza twoją największą słabość