Ksenofobia to strach przed obcymi. Jak się przejawia ksenofobia?

24.01.2020
Aktualizacja: 24.01.2020 14:43
Ksenofobia
fot. Shutterstock

Ksenofobia to fobia niebezpieczna, bo może prowadzić do groźnych zachowań. Niechęć w stosunku do osób innego pochodzenia, innej kultury lub wyznania może szybko eskalować prowadząc do tragedii jednego człowieka, lub całych grup społecznych. Ksenofobia to obraźliwy język, wyszydzanie, a także akty przemocy. Dowiedz się, jak rozpoznać przejawy ksenofobii. Kim jest ksenofob?

Ksenofobia to lęk przed obcymi. Ksenofobia może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z innością, to lęk przed obcokrajowcami, przed osobami o innym kolorze skóry, pochodzeniu, wyznaniu, kulturze.

O osobie przejawiającej ksenofobię mówi się ksenofob.

Termin ksenofobia jest połączeniem dwóch greckich słów: "ksénos", czyli obcy i "phóbos", czyli strach.

Ksenofobia często wyrasta na podstawie wyobrażeń, przekazów kulturowych, stereotypów i uprzedzeń pielęgnowanych przez pewne grupy społeczne, przekazy medialne, ogólną atmosferę.

Ksenofobia to nie do końca to samo, co rasizm, chociaż tych dwóch pojęć używa się czasami wymiennie. Rasizm zakłada wyższość jednych ras nad innymi, a ksenofobia podkreśla niechęć do inności, jednak oba te pojęcia są komplementarne, bo jako zjawiska społeczne niemal zawsze występują razem i wzajemnie z siebie wynikają.

Jak się objawia ksenofobia?

Przejawem ksenofobii jest lęk, wrogość, niechęć wobec innych ludzi. Ksenofob czuje niechęć i lęk w stosunku do cudzoziemców, mniejszości etnicznych, narodowych, religijnych w danym kraju.

Skąd się biorą uprzedzenia?

Żyd, gej, muzułmanin, czarnoskóra uchodźczyni i Arab, który uciekł z Syrii, upiekli Polakom tradycyjny chleb. Jak zareagowali nasi rodacy? Niezwykły eksperyment społeczny.

Ksenofobia jest niestety szeroko rozpowszechniona w internecie, gdzie na forach i portalach społecznościowych pojawia się wiele obraźliwych komentarzy pod adresem ludzi o odmiennym od komentujących wyznaniu, kolorze skóry, pochodzeniu. Przejawem ksenofobii jest obraźliwy komentarz, agresja słowna i fizyczna, celowa alienacja. Objawem ksenofobii są zarówno uwłaczające drugiej osobie lub całej grupie społecznej wypowiedzi, jak i akty agresji, nienawiści i przemocy, aż po ekstremalną formę ksenofobii, czyli eksterminację.

Zachowania ksenofobiczne mogą ograniczać się do jednej osoby lub małej grupy osób (np. sąsiadów, nowego dziecka w szkole) lub dotyczyć całych grup społecznych, narodów, grup wyznaniowych. To samo dotyczy zachowań. Wyszydzanie, obrażanie, poniżanie i przemoc mogą występować wyłącznie pomiędzy jednostkami, ale mogą również funkcjonować na poziomie instytucjonalnym.

Warto wiedzieć

Przykłady ksenofobii na świecie

Rozwój zachowań ksenofobicznych podsycanych nacjonalizmem doprowadził w XX wieku do wielu tragicznych wydarzeń. Przykładem jest konflikt w Rwandzie i na Bałkanach.

Skala ksenofobii

Jednym z modeli eskalacji zachowań typu ksenofobicznego jest pięciostopniowa skala uprzedzeń, tzw. „piramida nienawiści” zaproponowana w latach pięćdziesiątych przez Gordona Allporta.  

Piramida ta pokazuje potencjalny rozwój, czy też eskalację wypadków, gdy pierwsze symptomy ksenofobi będą ignorowane. 

Według Gordona Allporta zaczyna się od negatywnych komentarzy, następnie jest unikanie osób, w stosunku do których czuje się lęk i niechęć, zachowania te prowadzą do dyskryminacji, a dalsza eskalacja zachowań może wieść do ataków fizycznych. Na szczycie piramidy Allporta znajduje się eksterminacja, czyli wyniszczenie lub masowa zagłada określonych grup ludności, jest to najgorszy przejaw ksenofobii.

Ważne

Ksenofobia w Polsce

W Polsce ksenofobia może być karana na podstawie przepisów Kodeksu karnego. M. in. na podst. art. 119 par. 1 dotyczącego dyskryminacji, a także art. 257 dotyczącego rasizmu czy art. 256 (par. 1, par. 2, par. 3, par. 4), które mówią o propagowaniu faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: rownosc.info