Cieszysz się z łagodnej zimy? Globalne ocieplenie odbija się na naszym zdrowiu

21.11.2019
Aktualizacja: 21.11.2019 15:15
Globalne ocieplenie to wzrost odsetka samobójstw
fot. Shutterstock

Najnowsze badania wykazały związek pomiędzy wzrostem temperatury na zewnątrz, a spadkiem kondycji zdrowia psychicznego. Biorąc pod uwagę globalne ocieplenie, jest się czym martwić.

Naukowcy z Uniwersytetu Masachusetts w Amherst i Politechniki Kalifornijskiej poddali analizie dane dotyczące zdrowia psychicznego pacjentów z kalifornijskich oddziałów ratunkowych z lat 2005-2016, statystyki dotyczące samobójstw w USA w latach 1960-2016 oraz dane z ankiet na temat zdrowia psychicznego, wypełnionych w latach 1993–2012 przez ponad 4 miliony respondentów.

Po uwzględnieniu czynników, które mogą mieć wpływ na związek między temperaturą a zdrowiem psychicznym, w tym dostęp do klimatyzacji, dostępność usług w zakresie zdrowia psychicznego, ochronę ubezpieczeniową, dostępność leczenia uzależnień oraz poziomy dochodów, badacze zaprezentowali wnioski.

Okazało się, że minimalny wzrost średniej miesięcznej temperatury prowadzi do wzrostu odsetka liczby wizyt w oddziałach ratunkowych i wzrostu odsetka liczby samobójstw. Co ciekawe, związek ten pozostaje wyraźny zarówno na obszarach o niższych średnich temperaturach, jak i o wyższych, co oznacza, że wysokie temperatury mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne, nawet w populacjach przyzwyczajonych do upałów.

Wyniki badania opublikowano w Journal of Health Economics.

Źródło: medicalnewstoday.com