Probiotyki zmniejszają objawy depresji. Zaskakujące doniesienia naukowców

13.07.2020
Aktualizacja: 13.07.2020 10:47
Depresja: jak pomóc?
fot. Shutterstock

Leczenie depresji zwykle obejmuje leki i psychoterapię. Nowa badanie donoszą, że w zmniejszeniu objawów depresji mogą pomóc również probiotyki. Zobacz, jak dokładnie na zdrowie psychiczne działają probiotyki.

  • Probiotyki mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie psychiczne.
  • Probiotyki –  same lub w połączeniu z prebiotykami –  mogą pomóc zmniejszyć objawy depresji i lęku.

W czasopiśmie „BMJ Nutrition, Prevention & Health” ukazał się artykuł, mówiący o tym, że probiotyki mogą pomóc w leczeniu depresji.  Doniesienia są oparte na nowych badaniach, w których analizowany był wpływ prebiotyków i probiotyków na objawy depresji i lęku.

Według Narodowego Centrum Zdrowia Komplementarnego i Integracyjnego probiotyki zawierają żywe mikroorganizmy, które przyczyniają się do rozwoju mikrobiomu człowieka, podczas gdy prebiotyki pomagają utrzymać zdrowie tych mikroorganizmów. Ludzie zwykle mogą znaleźć probiotyki w sfermentowanej żywności lub jogurcie. Są też obecne w różnych roślinach w małych ilościach i wymagają syntezy, aby uzyskać klinicznie mierzalny efekt.

W tym kontekście autorzy artykułu przeglądowego chcieli zobaczyć dowody z bieżących badań nad możliwymi korzyściami przyjmowania prebiotyków i probiotyków w celu łagodzenia objawów depresji i lęku. Aby przeprowadzić wnikliwą analizę, autorzy szukali badań anglojęzycznych opublikowanych w latach 2003-2019. Te badania zostały przeprowadzone na osobach, które ukończyły 18 lat, miały klinicznie rozpoznany niepokój lub depresję i brały probiotyki.

Probiotyki korzystnie działają na zdrowie psychiczne

Autorzy stwierdzili, że chociaż badania były znacząco różne, co utrudnia bezpośrednie porównanie, wszyscy wyraźnie wykazali pozytywną korzyść z probiotycznej interwencji dietetycznej w celu zmniejszenia objawów depresji.

We wszystkich badaniach wykorzystano kapsułki zawierające jeden lub kilka szczepów probiotycznych. Dawki wahały się od 2 do 20 miliardów jednostek tworzących kolonie (CFU).

Siedem badań obejmowało 12 różnych szczepów bakterii z kategorii Firmicutes i Actinobacteria (lub phyla) probiotyków. Tabletki zawierały różne gatunki Lactobacillus i Bifidobacteria. Jedenaście z 12 szczepów bakterii wiązało się z poprawą wskaźników depresji, samodzielnie lub w połączeniu z innymi bakteriami probiotycznymi.

L. plantarum 299v był jedynym testowanym probiotykiem, który nie wykazywał wpływu na wyniki depresji, ale wpływał na testy poznawcze. Ten gatunek bakterii jest powszechny w kimchi. Badania wykazały również, że kombinacja probiotyków była korzystna. Jednak same prebiotyki nie miały znaczącego wpływu.

Podczas gdy probiotyczne skutecznie zmniejszały objawy depresji, autorzy znaleźli niewiele dowodów na zmniejszanie objawów lękowych. Autorzy podkreślają, że obecne badania są ograniczone. Oprócz istotnych różnic między włączonymi badaniami pod względem metod, celów i zakresu, badania były stosunkowo niewielkie i miały bardzo krótki czas obserwacji. Dlatego wyciąganie z nich ostatecznych wniosków jest trudne.

Jednak wstępne dowody wydają się obiecujące i jasno pokazują, że przyszłe badania badające związek między mikrobiomem jelitowym a problemami zdrowia psychicznego mogą być cenne.

Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że istnieją dowody, że utrzymanie zdrowia mikrobiomu jelitowego może poprawić przewlekłe problemy zdrowotne, które często towarzyszą depresji, takie jak zespół jelita drażliwego.

Depresja i oś jelitowo-mózgowa

Depresja jest zaburzeniem nastroju, które ma szereg objawów. Najczęściej jest to uczucie smutku, gniewu, drażliwości, poczucia bezwartościowości, winy lub bezradności. Niektóre osoby mogą wykazywać mniejsze zainteresowanie dawnymi pasjami, czuć się zmęczone, mieć trudności z koncentracją, snem. W depresji mogą występować myśli samobójcze.

Depresję mogą spowodować różne czynniki, biologiczne, genetyczne, środowiskowe lub psychologiczne. Według ostatnich badań jednym z czynników, który może przyczyniać się do depresji i problemów zdrowia psychicznego, bardziej ogólnie, jest oś jelitowo-mózgowa.

Oś mózg-jelito opisuje związek pomiędzy mikrobiomu jelita –  ekosystemu mikroorganizmy żyjące w jelicie człowieka –  i ich centralnego układu nerwowego (CNS), która obejmuje mózg i rdzeń kręgowy.

Sygnały mogą przenikać między mikrobiomem jelitowym człowieka a jego ośrodkowym układem nerwowym, zapewniając prawidłowe funkcjonowanie obu tych układów. W rezultacie eksperci spekulują, że zdrowie mikrobiomu jelitowego może wpływać na zaburzenia OUN, w tym niektóre zaburzenia zdrowia psychicznego. Dwa kluczowe czynniki utrzymujące zdrowie mikrobiomu jelitowego to prebiotyki i probiotyki. Według Narodowego Centrum Zdrowia Komplementarnego i Integracyjnego probiotyki zawierają żywe mikroorganizmy, które przyczyniają się do rozwoju mikrobiomu człowieka, podczas gdy prebiotyki pomagają utrzymać zdrowie tych mikroorganizmów.

Ludzie zwykle mogą znaleźć probiotyki w sfermentowanej żywności lub jogurcie. Są też obecne w różnych roślinach w małych ilościach i wymagają syntezy, aby uzyskać klinicznie mierzalny efekt.

W tym kontekście autorzy artykułu przeglądowego chcieli zobaczyć dowody z bieżących badań nad możliwymi korzyściami przyjmowania prebiotyków i probiotyków w celu łagodzenia objawów depresji i lęku. Aby przeprowadzić recenzję, autorzy szukali badań anglojęzycznych opublikowanych w latach 2003-2019.

Probiotyki: działanie

Autorzy stwierdzili, że chociaż badania były znacząco różne, co utrudnia bezpośrednie porównanie, wszyscy wyraźnie wykazali pozytywną korzyść z probiotycznej interwencji dietetycznej w celu zmniejszenia objawów depresji.

We wszystkich badaniach wykorzystano kapsułki zawierające jeden lub kilka szczepów probiotycznych. Dawki wahały się od 2 do 20 miliardów jednostek tworzących kolonie (CFU). 100 gram (g) porcji żywego jogurtu, który zazwyczaj zawiera 100 milionów drobnoustrojów na g, miałby 10 miliardów bakterii probiotycznych. Ta sama ilość byłaby obecna w 10 g kimchi, która zazwyczaj zawiera około 1 miliarda drobnoustrojów na g.

Siedem badań obejmowało 12 różnych szczepów bakterii z kategorii Firmicutes i Actinobacteria (lub phyla) probiotyków. Tabletki zawierały różne gatunki Lactobacillus i Bifidobacteria. Jedenaście z 12 szczepów bakterii wiązało się z poprawą wskaźników depresji, samodzielnie lub w połączeniu z innymi bakteriami probiotycznymi.

L. plantarum 299v był jedynym testowanym probiotykiem, który nie wykazywał wpływu na wyniki depresji, ale wpływał na testy poznawcze. Ten gatunek bakterii jest powszechny w kimchi.

Badania wykazały również, że kombinacja interwencji prebiotycznych i probiotycznych była korzystna. Jednak same prebiotyki nie miały znaczącego wpływu.

Podczas gdy probiotyczne lub skojarzone interwencje prebiotyczne i probiotyczne skutecznie zmniejszały objawy depresji, autorzy znaleźli niewiele dowodów na zmniejszanie objawów lękowych.

Autorzy podkreślają, że obecne badania są ograniczone. Oprócz istotnych różnic między włączonymi badaniami pod względem metod, celów i zakresu, badania były stosunkowo niewielkie i miały bardzo krótkie czasy obserwacji. Dlatego wyciąganie z nich ostatecznych wniosków jest trudne.

Jednak wstępne dowody wydają się obiecujące i jasno pokazują, że przyszłe badania badające związek między mikrobiomem jelitowym a problemami zdrowia psychicznego mogą być cenne.

Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że istnieją dowody, że utrzymanie zdrowia mikrobiomu jelitowego może poprawić przewlekłe problemy zdrowotne, które często towarzyszą depresji, takie jak zespół jelita drażliwego (IBS).

Autorzy zwracają uwagę, że jeśli probiotyki mogą potencjalnie poprawić objawy depresyjne danej osoby, a także towarzyszące jej objawy, które wywołują cierpienie.

Źródło: www.medicalnewstoday.com