Depresja: chorzy obciążeni genetycznie częściej są hospitalizowani

01.02.2019 12:43
Depresja: za jej rozwój odpowiadają geny i środowisko
fot. Shutterstock

Jeśli genetycznie jesteś obciążony depresją, to masz podwyższone ryzyko pobytu w szpitalu. Nie oznacza to jednak, że zachorujesz.

Zgodnie z aktualną wiedzą naukową za rozwój depresji odpowiadają zarówno czynniki środowiskowe, jak i geny. Najnowsze doniesienia są takie, że chorzy obciążeni genetycznie mają wyższe ryzyko hospitalizacji z powodu depresji od osób nieobciążonych określonymi genami. Wiedza ta posłuży do rozwinięcia profilaktyki depresji.

Depresja w genach

Naukowcy z duńskiego Uniwersytetu w Aarhus przez 20 lat obserwowali historię medyczną 34,5 tys. pacjentów. Badanie wykazało, że 2,5 raza częściej hospitalizowane z powodu depresji były osoby, w genomie których znaleziono określone kombinacje genów.

Nie wykazano natomiast powiązania pomiędzy obecnością określonych genów a epizodami psychotycznymi, charakterem leczenia czy wiekiem pierwszej wizyty w szpitalu, co może oznaczać, że aspekty te są bardziej determinowane przez czynniki środowiskowe. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „JAMA Psychiatry”.

Badania duńskich naukowców potwierdziły wcześniejsze doniesienia, że związek między genetyką a depresją jest złożony, nie ma jednego „genu depresji”, a nawet osoby o najwyższej skłonności genetycznej niekoniecznie zachorują.

Prof. Esben Agerbo podkreśla jednak, że wyniki mają istotne znaczenie w kontekście rozwoju profilaktyki. „Wiemy, że depresja jest częściowo zdeterminowana przez czynniki genetyczne, a dziś można bezpośrednio zmierzyć skłonność genetyczną, zamiast polegać na historii rodziny” – wyjaśnia naukowiec.

Warto wiedzieć

Między genetyką a depresją związek jest złożony, nie ma jednego „genu depresji”, a nawet osoby o najwyższej skłonności genetycznej niekoniecznie zachorują.

Czynniki środowiskowe rozwoju depresji

Według sondażu CBOS, opublikowanego w listopadzie 2018, depresja dotknęła 10 proc. dorosłych, w tym trzech na stu choruje na nią obecnie. Jako przyczyny depresji ankietowani najczęściej wskazują długotrwały stres, szybkie tempo życia oraz samotność.

Największe rozbieżności wyszły pomiędzy osobami pracującymi i niepracującymi. Do depresji częściej przyznają się respondenci nieaktywni zawodowo (5 proc.) niż osoby pracujące (1 proc.).

Czynniki środowiskowe podwyższające ryzyko depresji to m.in.:

  • brak pracy (w szczególności bezrobocie i renta),
  • zła sytuacja ekonomiczna (poniżej 900 zł na osobę w gospodarstwie domowym),
  • wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne,
  • samotność (zwłaszcza rozwód lub separacja).

Źródło: sciencedaily.com, naukawpolsce.pap.pl