Zamknij

Osoby silne psychicznie mają tych 7 cech. Czy do nich należysz?

14.09.2022
Aktualizacja: 14.09.2022 14:45

Badania psychologiczne wykazały, że odporność psychiczna jest związana z konkretnymi cechami. Choć większości ludzi nie omijają w życiu gorsze momenty, to osoby silne psychicznie dobrze sobie z nimi radzą. Jakie cechy świadczą o odporności psychicznej? Oto 7 z nich.

Cechy osób silnych psychicznie
fot. Schutterstock

Ludzie silni psychicznie z czasem pokonują życiowe przeciwności losu i wyciągają z nich wnioski, a pozornie niemożliwe komplikacje są dla nich cenną nauką. Są też dojrzali emocjonalnie i umieją dostosowywać się do zmieniających się warunków – wylicza na stronach „Psychology Today” psycholożka i terapeutka dr Tracy S. Hutchinson.

Osoba silna psychicznie, czyli kto?

Ludzie o zdrowej psychice mają też dużą odporność psychiczną, umieją sobie radzić, mają elastyczną osobowość i potrafią się adaptować do zmian. Umieją też dostrzegać cudzą perspektywę podczas nieporozumień, rozwiązywać problemy, charakteryzują się też większą liczbą pozytywnych niż negatywnych osiągnięć w życiu.

Choć spora liczba ludzi w pewnym momencie swojego życia odczuwa niepokój, a nawet popada w depresję, to osoby odporne psychicznie wykorzystują swoje możliwości, by pracować nad poprawą swojego stanu. Dojrzałość emocjonalna pozwala im widzieć rzeczywistość taką, jaka jest, w przeciwieństwie do osób niedojrzałych emocjonalnie, które zwykle widzą świat tylko z własnej perspektywy, uważając, że ich problemy są większe niż innych i obwiniają ludzi za stworzone przez siebie problemy. Co więcej, ich postrzeganie rzeczywistości jest często podporządkowane temu, co „czują” – a nie faktom.

7 cech osób odpornych psychicznie

Silnie psychicznie dobrze radzą sobie z niepowodzeniami. Jak to robią? Takie osoby najczęściej mają poniższe cechy.

1. Realnie patrzą na rzeczywistość i radzą sobie z wyzwaniami

Osoby odporne psychicznie analizują fakty, badania i informacje od specjalistów i bliskich sobie ludzi. Nie przeinaczają w głowie rzeczywistości lub wydarzeń, które miały miejsce. Często robią plany na przyszłość i jasno postrzegają sytuacje, a także konsultują się z innymi osobami. Dzięki temu są przygotowane na konsekwencje swoich działań i na to, co przyniesie życie.

2. Akceptują konsekwencje swoich wyborów

Silni psychicznie biorą odpowiedzialność za swoje działania i skutki swoich decyzji. Nie ignorują krzywd i bólu, które pojawiają się w wyniku ich działań i nie przyjmują roli „ofiary”, obwiniając innych za problemy, które sami spowodowali. W trudnych chwilach mają dla siebie dużo zrozumienia, wiedząc, że podejmują wysiłek, aby zrobić to, co najlepsze w danych okolicznościach.

3. Mają zdolność do samokontroli

Samokontrola oznacza świadomość swojego zachowania, uczuć i myśli oraz dostosowywanie uczuć i reakcji do wymagań sytuacji. Silne psychicznie osoby aktywnie podchodzą do swoich zadań i sięgają po pomoc w przypadku problemów. Biorą odpowiedzialność za swoje działania i dostrzegają, jak to wpływa na innych.

4. Umieją uczyć się na swoich błędach

Siła psychiczna polega również na umiejętności dostosowywania swoich reakcji do konkretnych sytuacji. Ponieważ odporni psychicznie uczą się na błędach, w ich życiu pojawia się więcej pozytywnych zdarzeń niż negatywnych. Są wiarygodni i konsekwentni w swoich reakcjach i zachowaniach.

5. Potrafią nadać pozytywne znaczenie trudnym doświadczeniom

Odporni psychicznie mają duchowe ramy, dzięki którym umieją nadać pozytywne znaczenie złym rzeczom. Transcendencja jest tu kluczem. Jak powiedział Einstein, „nie można rozwiązać problemu przy pomocy tego samego poziomu świadomości, który został użyty do jego stworzenia”. Osoby odporne psychicznie czerpią siłę ze swoich negatywnych doświadczeń na wiele sposobów. Ludzie silni psychicznie często próbują wykorzystać swoje doświadczenia, aby pomóc innym.

6. Nie opierają się jedynie na swoich emocjach

Choć osoby silne psychicznie, jak każdy inny, mogą zostać pokonane przez emocje, to starają się trzymać rzeczywistości. Jest to zdolność do rozpoznania różnicy między wewnętrznymi uczuciami a światem zewnętrznym. Dzięki tej umiejętności mogą być racjonalni. To niezwykle ważne dla nie tylko dla odporności psychicznej, ale i dojrzałości emocjonalnej. Na przeciwnym biegunie są osoby, które postrzegają rzeczywistość, opierając się na tym jak „odczuwają” jakieś wydarzenie. Oznacza to, że przeważają u nich emocje, które mogą wpływać na sposób postrzegania rzeczywistości, co może ją zniekształcać.

7. Radzą sobie ze swoją przeszłością i nie zagłuszają jej

Odporność psychiczna oznacza umiejętność dostrzegania i emocjonalnego radzenia sobie z niepokojącymi wydarzeniami z przeszłości. Ważne jest również uznanie tego, że przeszłość może mieć wpływ na teraźniejszość. Objawem zagłuszania emocji lub traum może być objadanie się, zaburzenia odżywiania, używanie alkoholu lub narkotyków lub inne problematyczne zachowania. Silnie psychicznie w takich sytuacjach szukają profesjonalnej pomocy lub znajdują inny nieniszczący sposób na swój ból, np. piszą dziennik, pomagają sobie, dbając o siebie. Takie przetworzone traumy czy rozczarowania nie kumulują się i powodują większych problemów w późniejszych okresach życia.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: Psychology Today / Drtracyhutchinson.com