Zamknij

Niepoczytalność – czym jest i jak się o niej orzeka?

Marta Wilczkowska
01.01.2021
Aktualizacja: 01.01.2021 20:18
Niepoczytalnosć objawy
fot. Shutterstock

Często słyszy się, że ktoś w chwili popełnienia czynu był niepoczytalny. Jest to zwykle okoliczność łagodząca. Czym jest niepoczytalność? Niepoczytalność sprawcy w chwili popełnienia przestępstwa – dowiedz się więcej!

Niepoczytalność jest określeniem stanu, w którym dana osoba, dokonując czynu zabronionego, nie była w stanie rozpoznać swojego działania jako niewłaściwego ani w ogóle jego znaczenia, a także nie była w stanie kierować swoim postępowaniem. Taki stan następuje wskutek zaburzeń psychicznych, choroby psychicznej bądź upośledzenia umysłowego. Jak określa się niepoczytalność? Kim jest osoba uznana za niepoczytalną?

Zobacz także:  Schizofrenia - choroba, która przeraża. Jakie są rodzaje i przyczyny schizofrenii? 

Niepoczytalność – definicja

Niepoczytalność definiowana jest jako taki stan psychiczny, w którym niemożliwe jest poniesienie konsekwencji prawnych czynu zabronionego. Tym stanem psychicznym jest choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub inne zaburzenie czynności psychicznych, które sprawiły, że dana osoba w momencie popełniania czynu nie była w stanie rozpoznać znaczenia tego czynu ani kierować swoim zachowaniem.

Wyróżnia się także stan określany ograniczoną niepoczytalnością. Jest to stan ograniczonej zdolności do rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim zachowaniem. W takim przypadku, jeśli osoba popełniła czyn zabroniony i zagrożony karą, sąd może uznać stan ograniczonej niepoczytalności jako okoliczność łagodzącą.

Stanem niepoczytalności nie jest jednak stan upojenia alkoholowego czy po zażyciu środków odurzających. W takim przypadku, pomimo, że zdolność do rozpoznania czynu i kierowania swoim zachowaniem jest istotne ograniczona lub niemożliwa, niepoczytalność nie jest orzekana i osoba ponosi pełną odpowiedzialność karną przewidzianą za dany czyn.

Niepoczytalność – objawy

Niepoczytalność definiowana jest w Kodeksie karnym, w postaci formuły składającej się z dwóch członów. Pierwszy z nich stanowi człon psychiatryczny, w którym wymienia się kryteria takie jak:

  • Upośledzenie umysłowe
  • Niedorozwój umysłowy
  • Chorobę psychiczną
  • Zakłócenia czynności psychicznych.

Drugi człon to psychologiczne kryteria, takie jak:

  • Niemożność rozpoznania znaczenia czynu
  • Niemożność pokierowania swoim zachowaniem.

O niepoczytalność można więc podejrzewać osobę, która zachowuje się w taki sposób, który wskazuje na zaburzenia psychiczne: histeria, schizofrenia,  osobowość dyssocjalna. O niepoczytalności orzeka sąd, na podstawie wnikliwej analizy konkretnego przypadku, także na podstawie zeznań samego podejrzanego/oskarżonego i świadków.

Niepoczytalność sprawcy w chwili popełnienia przestępstwa

Niezależnie od tego, jaki czyn został dokonany, jeśli u sprawcy stwierdzi się niepoczytalność w chwili jego popełnienia, nigdy nie poniesie on konsekwencji.

Jeśli zachodzą przesłanki do wzięcia niepoczytalności sprawcy pod uwagę, sąd lub prokurator mogą skierować taką osobę na badania psychiatryczne. Niezależnie od siebie opinie zawsze wydaje dwóch psychiatrów. Orzeczenie o niepoczytalności sprawcy może zapaść także po obserwacji w zakładzie zamkniętym.

Zobacz także:  Depresja lękowa – gdzie doszukiwać się jej przyczyn?

Bądź na bieżąco. Polub fanpage Zdrowie Radio Zet na Facebooku!