Wszyscy jesteśmy narcyzami. Terapeutka o 5 ostrzegających zachowaniach

22.09.2020
Aktualizacja: 22.09.2020 11:35
Wszyscy jesteśmy narcyzami. Terapeutka o 5 ostrzegających zachowaniach
fot. ---

Narcyz z jednej strony czuje się bezwartościowy i mały, a z drugiej strony stara z całych sił, by nie czuł się niepewnie. Nie cierpi przeciętniactwa. W dobie "selfie"  coraz częściej mówi się, że staliśmy się pokoleniem narcyzów. Znana terapeutka wyjaśnia, ile jest w tym prawdy. 

Stefania Stahl, najsłynniejsza niemiecka psychoterapeutka w książce: „Jak myśleć o sobie dobrze?” dzieli się wskazówkami, które pozwolą rozpoznać w sobie lub w innych rys narcystyczny. Zapoznając się z typowymi cechami narcyza można stwierdzić, że ma je każdy z nas. Kto z nas nie lubi być podziwiany? Kto z nas nie dąży do sukcesu i uznania? Kto z nas nie chce być piękny i zdrowy?  

Rzeczywiście w małych dawkach właściwie wszyscy stosujemy metody na dowartościowanie się, by utrzymać wewnętrzną równowagę. Jednak narcyzm może występować na różnej skali. W psychologii mówi się o  narcystycznej osobowości dopiero wtedy, gdy osoba przesadnie koncentruje się na podnoszeniu własnej wartości przez człowieka, który jest ogromnie niepewny siebie.

Osoby z silnym rysem narcystycznym sprawia wrażenie niesympatycznych, dlatego że mają złe przyzwyczajenia, by w kontakcie z innymi ciągle umniejszać im wartość. Osoba o niewielkim nasileni narcyzmu przeważnie zadowala się zdobywaniem uznania i napawaniem się sukcesami. 

Wspomniana terapeutka wymienia 5 zachowań, które świadczą o  silnym rysie narcystycznym. 

 1. Narcyz stara się być kimś szczególnym i robi to za wszelką cenę

Narcyz nie cierpi przeciętniactwa, robi wszystko, aby być najlepszym w tym co robi, obsesyjnie dba o swój wygląd, z  drugiej zaś strony umniejsza wartość innych. Narcyz z takim samym zapałem walczy ze swoimi i cudzymi słabościami. Nie toleruje żadnych wad u nikogo, zwłaszcza u swojego partnera. Deprecjację, którą w głębi siebie narcyz stosuje do własnej osoby, przenosi na innych, szczególnie tych najbliższych.

2. Narcyz gardzi słabościami innych

Narcyz gardzi słabością. Cudze i swoje słabości widzi przez szkło powiększające. Ponieważ słabe strony partnera albo innej ważnej bliskiej osoby pod lupą są wyolbrzymione, narcyz daje sobie wewnętrzne prawo do krytykowania go. Ofiara krytyki ma wtedy okazję  doświadczyć całego impetu narcystycznej agresji.

Osoby o cechach narcystycznych potrafią bez oporu obrażać innych, kiedy wpadną we wściekłość. Uraza, którą wtedy czuje ich partner, jest w gruncie rzeczy tak samo głęboką urazę, jaką narcyz chciałby odsunąć od siebie samego. Przysparza więc innym nieświadomie cierpienia, którego sam nie chciałby czuć.

3. Narcyz dąży do tego, by inni uznawali ich za lepszych od siebie

Negatywne nastawienie narcyza wobec innych służy też po to, aby podnieść własną wartość. Narcyz dąży do tego, by inni uznawali go za lepszego od siebie. Samo uznanie mu jednak nie wystarcza, on potrzebuje uwielbienia. Ostatecznie zaś celem osoby narcystycznych jest uniknięcie niszczącej krytyki. Nieświadomie całą energię kierują na to, by swoje „małe Ja” mieć pod kontrolą. Chce zrobić wszystko, by czuć się ważniejszymi od innych. Tylko zajmując pozycję dominującą, czuje się pewny i bezpieczny.

4. Narcyz niezbyt mile traktuje swoich bliskich

O osobach narcystycznych mówi się, że są trudne i rzeczywiście niełatwo się z nimi żyje. Jako partnerzy czy przełożeni są czasami nie do zniesienia. Stale muszą innym pokazywać, że inni są mali, mniej ważni. Dopiero kiedy zdamy sobie sprawę, że za tą władczą fasadą kryje się małe, niepewne siebie i upokorzone dziecko, możemy mieć więcej zrozumienia, a może  nawet współczucia dla narcyza.

5. Narcyz może mieć  tendencje samobójcze

W sytuacji psychicznego załamania osoby silnie narcystyczne są szczególnie narażone na popełnienienie samobójstwa. Dzięki dużej ambicji często odnoszą spektakularne sukcesy, jeśli doświadczą porażki, to wstrząsa ich życiem do głębi.

Zobacz także