Zamknij

Czy będzie przełom w psychiatrii? Rząd powołał nowego pełnomocnika ds. reformy psychiatrii

31.07.2019
Aktualizacja: 16.11.2020 16:42
Marek Balicki: zmiana w psychiatrii.
fot. Shutterstock

Nowym pełnomocnikiem rządu Prawa i Sprawiedliwości do spraw reformy w psychiatrii został Marek Balicki. To spore zaskoczenie — były minister zdrowia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także były kandydat lewicy na prezydenta Warszawy — wchodzi do rządu PiS. Jakie zmiany zapowiada w psychiatrii? Co zyskają pacjenci? 

Co będzie należało do zadań pełnomocnika?

Do zadań pełnomocnika będzie należało:

1. Inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu reformę i rozwój opieki psychiatrycznej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzależnień.
2. Koordynacja realizacji założeń Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w zakresie reformy opieki psychiatrycznej,
3. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Zdrowia,
4. Przedstawianie Ministrowi Zdrowia:
– informacji w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań,
– propozycji w zakresie rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych rekomendowanych w celu rozwoju opieki psychiatrycznej.

Pełnomocnik wykonuje zadania we współpracy z jednostkami zaangażowanymi w proces reformy i rozwój opieki psychiatrycznej, podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii i konsultantem krajowym w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Marek Balicki a kryzys w psychiatrii 

Marek Balicki od dłuższego czasu działa na rzecz poprawy w psychiatrii. Działa na rzecz Kongresu Zdrowia Psychicznego, wielokrotnie podkreślał znaczenie  Asystentów Zdrowienia w zdrowieniu pacjentów w kryzysie psychicznym, opowiada się za zwiększeniem publicznych funduszy na ochronę zdrowia do 6,6%.

Moim zdaniem takie myślenie jest zrozumieniem rzeczywistości, ponieważ Polska weszła w okres dynamicznego starzenia się społeczeństwa, zmiany struktury demograficznej. Z chwilą, gdy coraz więcej osób starszych jest w społeczeństwie, to jest jasne, że konieczne będzie zwiększenie nakładów, nakładów publicznych, bo nasz system emerytalny nie zapewnia wysokich emerytur.

Marek Balicki

Podkreślał, że konieczne jest w krótkim czasie podwojenie nakładów na psychiatrię dzieci i młodzieży i zwiększenie ich o 50% dla dorosłych. Jak mówił, z psychiatrią dzieci i młodzieży oraz z psychiatrią w ogóle „łączy się problem finansowania i dyskryminacja tego obszaru wynikająca ze stygmatyzacji tej opieki”.

Przeczytaj:  List do Ministra Zdrowia o zmiany w psychiatrii. O swój los walczą sami pacjenci po samobójstwie Magdy 

Marek Balicki: kim jest?

Marek Balicki to polityk, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki. W 1978 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał specjalizacje w dziedzinie anestezjologii  i psychiatrii. Pracował w szpitalu Drewnica w Ząbkach, w  Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego, zarządzał Szpitalem Bielańskim. Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Został członkiem zarządu Stowarzyszenia Studiów i Inicjatyw Społecznych, prezesem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi oraz wiceprzewodniczącym Klubu Dialogu Politycznego im. Zofii Kuratowskiej.

Określa się jako polityk lewicy. Deklaruje się jako zwolennik liberalizacji tzw. prawa aborcyjnego. Na początku lat 90. zaangażował się w zbieranie podpisów obywateli na rzecz przeprowadzenia referendum w sprawie dopuszczalności aborcji. Obecnie jest kierownikiem Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, inicjatorem Kongresu Zdrowia Psychicznego, osobą bardzo zaangażowaną w dążeniu do zmian opieki psychiatrycznej i psychologicznej na bardziej dostępną, zróżnicowaną, przyjazną.