Empatia zależy od... genów! Naukowcy twierdzą, że to cecha dziedziczna

Monika Piorun
12.03.2018 18:35
Empatia to cecha dziedziczna? Nowe odkrycie naukowców
fot. Shutterstock

Do tej pory sądzono, że umiejętność współodczuwania emocji innych ludzi, która pomaga nam nawiązywać relacje z otoczeniem, nabywamy poprzez wychowanie i życiowe doświadczenie. Badacze z Uniwersytetu Cambridge twierdzą jednak, że to, jak bardzo jesteśmy empatyczni, zależy w pewnym stopniu od genów odziedziczonych po naszych przodkach.

Co mają wspólnego geny z empatią?

Genetyka może mieć większe znaczenie w przypadku empatii niż dotąd sądzono. Na łamach Translational Psychiatry naukowcy z Cambridge opublikowali wyniki największych badań dotyczących zależności pomiędzy empatią a czynnikami genetycznymi, które przeprowadzono na grupie liczącej ponad 46 tys. uczestników. Badani byli poproszeni o wypełnienie zestawu testów online oraz dostarczenie do analizy próbek własnej śliny.

Wcześniej uważano, że tzw. empatia poznawcza pozwala nam wykształcić zdolność rozpoznawania i reagowania w odpowiednim stopniu na myśli i uczucia innych ludzi. Empatię afektywną wiązano natomiast ze zdolnością do współodczuwania tego, co czują inne osoby.

Zobacz także

Kobiety są bardziej empatyczne od mężczyzn

Piętnaście lat temu zespół naukowców z Cambridge opracował także specjalny współczynnik (EQ), który pozwalał ocenić, jak bardzo jesteśmy empatyczni. Dzięki niemu udało się ustalić, że np. kobiety są bardziej empatyczne niż mężczyźni, zaś osoby z autyzmem charakteryzują się niskim EQ i mają problem z okazywaniem empatii innym ludziom.

Wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z Cambridge: doktoranta Varuna Warriera, prof. Simona Barona-Cohena (psychopatologa, dyrektora Centrum Badań Autyzmu i kuzyna słynnego "Borata", Sachy Barona-Cohena), Thomasa Bourgeona z Instytutu Pasteura w Paryżu oraz Davida Hindsa z 23andMe kolejny raz potwierdziły, że to kobiety są bardziej empatyczne od mężczyzn. W testach uzyskiwały średnio 51 na 80 punktów. Panowie zaś tylko 46.

Różnica ta nie wynika jednak tylko z naszego DNA, ponieważ nie udało się zidentyfikować "genów empatii", które można by utożsamiać z tą cechą. Zmiany pomiędzy płciami w tej kwestii zdaniem badaczy muszą jednak wynikać z innych czynników np. wpływu hormonów czy socjalizacji.

Naukowcom udało się też wykazać, że niższy wskaźnik empatii oznaczał wyższe ryzyko autyzmu.

Varun Warrier, jeden z autorów badań, komentując ich wyniki wyjaśnił, że:

Jest to ważny krok w kierunku zrozumienia małej, ale ważnej roli, jaką odgrywa genetyka w empatii.

Należy jednak pamiętać, że tylko jedna dziesiąta indywidualnych różnic w empatii w populacji wynika z genetyki. Równie ważne będzie zrozumienie czynników niegenetycznych, które wyjaśniają pozostałe 90 proc.

Przeczytaj: Który naród ma w sobie najwięcej empatii?

"Gen empatii"? Nie tak wcześnie...

Profesor Thomas Bourgeron dodaje z kolei, że:

To nowe badanie pokazuje rolę genów w empatii, ale nie zidentyfikowaliśmy jeszcze konkretnych genów, które są w nią zaangażowane.

Naszym następnym krokiem będzie zebranie większych próbek do powtórzenia tych odkryć oraz określenie precyzyjnych ścieżek biologicznych związanych z indywidualnymi różnicami w empatii.

Zobacz także

Najgorzej z empatią radzą sobie osoby z autyzmem

Profesor Simon Baron-Cohen zwrócił natomiast uwagę, że związek empatii z genetyką może mieć wpływ na rozwój badań dotyczących autyzmu:

Nawet jeśli czynniki genetyczne tylko w niewielkim stopniu odpowiadają za różnice w okazywaniu empatii innym, to jednak pozwalają nam lepiej zrozumieć, dlaczego osoby cierpiące na autyzm nie radzą sobie z okazywaniem tej cechy tak dobrze, jak ludzie zdrowi. 

Prof. Gil McVean, zajmujący się genetyką na Uniwersytecie Oksfordzkim, komentując wyniki badań dla BBC powiedział, że nawet jeśli badanie naukowców z Cambridge wykazało, że geny odgrywają pewną rolę w empatii, to jednak nadal ich wpływ jest niewielki w porównaniu z czynnikami środowiskowymi.

Z kolei dr Edward Barker, psycholog z King's College London, potwierdził, że nowe wyniki badań są "bardzo interesujące" i można je uznać za pierwszy krok w odkrywaniu związku pomiędzy naszymi genami a empatią.

Sprawdź, czy jesteś empatyczny? (test online)

Rozwiąż quiz

Czy jesteś empatyczny?

Zobacz także

źródło: University of Cambridge/Translational Psychiatry/Nature/BBC/Science Daily

_____

zdrowie.radiozet.pl/π