Zamknij

Cechy osobowości zależą od bakterii w jelitach. To udowodnione

16.03.2022
Aktualizacja: 16.03.2022 16:15

Od rodzaju bakterii, które bytują w naszych jelitach, zależą niektóre cechy osobowości – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych. Czy będzie można wpłynąć na cechy charakteru zmieniając czyjś mikrobiom jelitowy?

Mikrobiom jelitowy a cechy osobowości
fot. Shutterstock

Badanie, które wykazało zależność między bakteriami bytującymi w jelitach a cechami osobowości, zostało przeprowadzone na Uniwersytecie Clarkson. Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie „Nutrient”, za cel postawili sobie celem zidentyfikowanie potencjalnych korelacji pomiędzy mikrobiomem jelitowym a długotrwałą predyspozycją danej osoby do umysłowej i fizycznej aktywności oraz podatności na zmęczenie. Wnioski są zaskakujące.

Mózg i jelita – ścisły związek

– Chociaż wciąż uczymy się, jaki jest związek pomiędzy jelitami a mózgiem, ale już na podstawie wyników naszych badań możemy stwierdzić, że istnieje zależność pomiędzy bakteriami jelitowymi a poziomem energii i podatnością na zmęczenie – powiedział Fox News dr Ali Boolani, profesor nadzwyczajny fizykoterapii na Clarkson Uniwersity, który przeprowadził badanie wraz z kolegami z różnych uniwersytetów.

Dr Boolani wraz z zespołem badaczy twierdzą, że wyniki badań dostarczają dowodów na to, że takie cztery cechy, jak: psychiczne i fizyczne zasoby energetyczne oraz podatność na psychiczne i fizyczne zmęczenie charakteryzują się obecnością odmiennego zestawu bakterii w jelitach.

Zestaw bakterii jelitowych jest charakterystyczny

Naukowcy wyjaśniają, że w jelitach żyją tysiące różnych rodzajów bakterii, które tworzą tak zwany mikrobiom jelitowy. Czynniki takie jak nawyki żywieniowe, poziom aktywności fizycznej i stan zdrowia mogą decydować o liczbie każdego rodzaju bakterii. Mikrobiom jelitowy jest zazwyczaj niezmienny przez większość dorosłego życia, chyba że dana osoba przyjmuje antybiotyki lub występują u niej problemy żołądkowo-jelitowe. Podobnie jest z cechami osobowości – również one są stałe, a nawet jeśli ulegają zmianie, to trwa ona latami. Badacze uznali, że może istnieć związek pomiędzy bakteriami w jelitach a cechami charakteru danej osoby. Okazało się, że właśnie tak jest.

Bakterie, które pełnią funkcje metaboliczne, są najczęściej związane z poczuciem energii, podczas gdy bakterie wywołujące stany zapalne najczęściej dawały poczucie zmęczenia. Autorzy badania stwierdzili, że jedna bakteria była powiązana z trzema z czterech cech osobowości, ale żadna nie występowała jednocześnie ze wszystkimi czterema cechami.

Zmiana mikrobiomu to zmiana osobowości?

Dr Boolani twierdzi, że wyniki badań wskazują na potrzebę dokładnego zbadania mikrobiomu jelitowego, by sprawdzić, czy różne sposoby żywienia mają związek z nastrojem i innymi reakcjami poznawczymi. Uważa, że nie należy skupiać się jedynie na neuroprzekaźnikach. Naukowcy widzą potrzebę większych badań, aby potwierdzić dotychczasowe wyniki.

– Nowe odkrycie potwierdza tylko wyniki moich wcześniejszych prac, że poczucie energii jest związane z procesami metabolicznymi, podczas gdy zmęczenie jest związane z procesami zapalnymi – powiedział dr Boolani. I dodał: – Nie wiemy jeszcze, czy jeśli spróbujemy zmienić cechy naszego charakteru, zmieni się też nasz mikrobiom jelitowy. Czy też jeśli spróbujemy zmienić nasz mikrobiom jelitowy, możemy również spodziewać się zmian w naszej osobowości.

Naukowcy już planują kolejne badania z udziałem większej liczby uczestników.

Uwaga!

Powyższa porada nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Źródło: Fox News / mdpi.com/Nutrients