Przekażmy sobie znak pokoju! Czy kościół pogodzi się z homoseksualistami?

08.09.2016 12:34

Ruszyła pierwsza akcja organizacji LGBT wspierana przez środowiska katolickie, która ma przekonać, że szacunek do bliźniego wynika za wartości chrześcijańskich i wymaga otwartości na dialog wobec wszystkich ludzi - także homoseksualnych, biseksualnych oraz trans płciowych.

Przekażmy sobie znak pokoju! Czy kościół pogodzi się z homoseksualistami? fot. Kampania społeczna apelująca o zgodę pomiędzy kościołem a LGBT

Czy czeka nas przełom w dyskusji, jaka od lat toczy się pomiędzy konserwatywnymi katolikami a osobami otwarcie przyznającymi się do swojej odmiennej orientacji seksualnej?

Do udziału w wyjątkowym projekcie nawołującym do porozumienia w tej sprawie zaangażowała się Kampania Przeciwko Homofobii, Grupa Polskich Chrześcijan LGBT "Wiara i Tęcza" oraz Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado, a także osoby wierzące m.in. z redakcji "Tygodnika Powszechnego", "Więzi", "Kontaktu" i "Znaku".

Czy w kościele może być miejsce dla ludzi, którzy nie są heteroseksualni? Czy kiedy podczas mszy świętej padają sakramentalne słowa: "Przekażmy sobie znak pokoju...", to nie są one skierowane do wszystkich ludzi, bez względu na to, czy chcą dzielić swe życie z kobietą czy z mężczyzną?

Maciej Onyszkiewicz z wydawanego przez warszawski Klub Inteligencji Katolickiej magazynu "Kontakt" wyjaśnia, że poznanie i zrozumienie osób homoseksualnych jest niezbędne dla prawidłowego działania kościoła.

- Podczas mszy przekazujemy sobie znak pokoju. Często osoby heteroseksualne ściskają wtedy rękę wiernym homoseksualnym, choć nawet o tym nie wiedzą. A potem wychodzą z kościoła i posługują się językiem nienawiści i pogardy. To pokazuje, że ten gest, który odbył się w kościele nie był na serio, że coś z nami jako wspólnotą jest nie tak - uważa publicysta.

Przekażmy sobie znak pokoju to pierwsza w Polsce kampania społeczna, w której na zaproszenie organizacji LGBT włączyli się przedstawiciele środowisk katolickich

Miłuj bliźniego jak siebie samego

Jednym z celów wspólnej kampanii środowisk katolickich i przedstawicieli organizacji LGBT jest uświadomienie, że we wspólnocie wyznaniowej może być miejsce dla wszystkich wierzących, a kwestia ich seksualności nie powinna prowadzić do podziałów pomiędzy wiernymi.

Znany katolicki zakonnik, psychoterapeuta i zakonnik - o. Bogusław Szpakowski - uznaje nawet, że doszukiwanie się w Biblii negatywnego stosunku do współczesnego rozumienia preferencji seksualnych jest nieporozumieniem:

"

Nie ma wątpliwości, że z perspektywy biblijnej zjawisko orientacji seksualnej nie występuje,

nie występuje, bo Biblia nie zna tego terminu. "

Arcybiskup Józef Kowalczyk - emerytowany prymas Polski - podkreśla z kolei, że:

"

Homoseksualiści są ludźmi i pełnoprawnymi członkami Kościoła. Nie pogardzajmy nimi,

nie dyskwalifikujmy ich ze względu na preferencje, ani nie wykluczajmy ze wspólnoty Kościoła. "

Stosunek do odmiennej orientacji seksualnej zaczyna zmieniać się również wśród osób należących do starszego pokolenia.

Głos w dyskusji na temat tego, jak ważne jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy środowiskiem katolickim a organizacjami LGBT zabrała także słynna aktorka Maja Komorowska, która podkreśla, że:

"

W sprawie homoseksualizmu moje myślenie powoli się zmienia w stosunku do tego,

jak byłam wychowana. "

Dlaczego katolicy zaczęli zauważać, że należy dążyć do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi do tej pory środowiskami? Wydaje się, że sporo w tej kwestii udało się zdziałać papieżowi Franciszkowi, który odwiedził Polskę podczas niedawnych Światowych Dni Młodzieży.

Ojciec Święty uznaje otwarcie, że: 

"

Każda osoba, niezależnie od orientacji seksualnej, musi być szanowana w swej godności

i przyjęta z szacunkiem, z troską, by uniknąć jakichkolwiek oznak niesłusznej dyskryminacji,

a zwłaszcza wszelkich form agresji i przemocy. "

Przeczytaj: Sondaż Gallupa: Papież Franciszek najpopularniejszym liderem na świecie 

Katarzyna Jabłońska i Cezary Gawryś wyjaśniają kwestię swojego stosunku do osób LGBT

Wojna polsko - polska pod tęczową flagą

Czy w Polsce dojdzie wreszcie do pojednania pomiędzy środowiskami kościelnymi a przedstawicielami organizacji LGBT?

Wyniki badań CBOS "Oczekiwane zmiany w nauczaniu Kościoła" wskazują na to, że co piąta osoba dorosła w naszym kraju (która przynajmniej raz w tygodniu uczestniczy w mszy świętej) jest za tym, by kościół umożliwił homoseksualistom korzystanie z pełnego życia sakramentalnego, jeśli tylko wyrażają one chęć uczestniczenia w zgromadzeniach wiernych.

Niestety nie wszyscy przedstawiciele środowisk kościelnych zgadzają się z taką postawą w sprawie rozpoczęcia dialogu w tej sprawie. Na reakcję episkopatu w sprawie kontrowersyjnej kampanii czeka Tomasz Terlikowski, który na swoim profilu na Facebooku wyraził wątpliwość w sens akcji tłumacząc, że:

Zrzut ekranu 2016-09-08 o 12.29.44

Czy zgadzacie się ze zdaniem Tomasza Terlikowskiego? Wyraźcie swoje zdanie w naszej sondzie!

Zagłosuj

Czy kościół powinien dążyć do porozumienia ze środowiskiem LGBT?

znak_geje
Więcej informacji na: www.znakpokoju.com

___

Redakcja Radio Zet Zdrowie/π

Oceń