Zmiany na liście refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia - nowe leki!

20.12.2017 10:58
Zmiany na liście refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia - nowe leki!
fot. Photo by freestocks.org/ Unsplash

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nową listę leków refundowanych. Nowe zarządzenia wejdą w życie z początkiem 2018 roku. Już od 1 stycznia pacjenci będą mogli kupić niektóre leki taniej. Na refundację leków mogą liczyć m.in. pacjenci onkologiczni. Co się zmieni po Nowym Roku?

Na nowej liście refundacyjnej znalazło się aż 88 produktów leczniczych. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone z początkiem nowego roku. Leki w nowych cenach kupimy już od 1 stycznia 2018 r.  

Na liście znajdziemy:

- 53 produkty lecznicze w ramach listy aptecznej,

- 2 wyroby medyczne w ramach listy aptecznej,

- 17 produktów leczniczych w ramach katalogu chemioterapii,

- 16 produktów leczniczych w ramach programów lekowych.

Zarządzenie obejmuje także zmiany cen produktów:

- dla 164 produktów obniżono urzędowe ceny zbytu (od 2 gr do 1101,60 zł),

- dla 9 produktów podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 8,04 zł do 45,00 zł),

- dla 334 produktów spadnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 283,50 zł),

- dla 356 produktów wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 47,25 zł),

- dla 567 produktów spadną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 514,56 zł),

- dla 32 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 47,25 zł).

Na liście refundacyjnej znalazł się lek Lipancrea (enzyma pancreatis), który został objęty refundacją ze wskazaniem leczenia stanów zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowanych przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową.

W katalogu chemioterapii również znalazły się nowe leki. Refundacją zostaną objęte środki stosowane w leczeniu raka dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego. Dotyczy to leków zawierających substancję czynną kapecytabinę. Refundowane będą także leki zawierające substancję czynną mitoxantronum, które zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym, stosowane w leczeniu wznowy ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej. Natomiast leki zawierające substancję czynną pemetreksed (stosowane wcześniej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca), zostały przeniesione do katalogu chemioterapii. Dzięki temu z refundacji będzie mogło skorzystać więcej pacjentów.

Zmiany pojawiły się także w programach lekowych. Refundacją został objęty lek Elocta (efmoroctocog alfa), z którego korzystają dzieci z hemofilią Ai B. Vectibix (panitumumabum), wykorzystywany w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego, został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu. Wprowadzono dodatkowo, opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu stosowanego w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego.

Wprowadzono zmiany w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych, w tym z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką. Zmiany obejmują m.in. zmniejszenie liczby obligatoryjnych wizyt w poradni, zwiększenie elastyczności terapeutycznej przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin oraz uściślenie zapisów dotyczących badań.

Źródło: Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2018 r.
________
zdrowie.radiozet.pl/nk