Światowy Dzień Chorób Rzadkich: Wielu Polaków nie wie, że na nie cierpi

28.02.2018 11:11
Światowy Dzień Chorób Rzadkich: Wielu Polaków nie wie, że na nie cierpi
fot. Dzień Chorób Rzadkich/facebook.com

Siedem tysięcy chorób. Sześć procent społeczeństwa. Choroby rzadkie dotykają blisko trzech milionów Polaków i wbrew pozorom są... częste! 28 lutego 2018 roku już po raz ósmy obchodzimy Światowy Dzień Chorób Rzadkich.

Choć choroby rzadkie dotykają w Polsce podobną grupę chorych, jak np. znana i skutecznie leczona cukrzyca, dla tych pierwszych wciąż brakuje podstawowej pomocy. Od dekady chorzy nie mogą doczekać się właściwych rozwiązań w zakresie dostępu do leków, ośrodków referencyjnych, specjalistów i dostosowanej do potrzeb diagnostyki. Mimo wielokrotnych zapewnień ze strony przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia Narodowy Plan Dla Chorób Rzadkich nie został dotychczas ukończony.                                 

Prawidłowa diagnoza — największy problem pacjentów z chorobami rzadkimi

Eksperci jednogłośnie uznają, że pierwszym problemem, z jakim spotyka się pacjent, jest rozpoznanie rzadkiej choroby. Te w większości mają podłoże genetyczne. — Zanim zostanie postawiona diagnoza, pacjent odwiedza wielu lekarzy różnych specjalności, co przekłada się na kilkuletni okres diagnostyki. Kolejnymi, bardzo trudnymi barierami są brak rejestrów chorych na choroby rzadkie oraz ograniczony dostęp do refundowanych terapii — podkreśla Stanisław Maćkowiak, prezes Stowarzyszenia Ars Vivendi.

W Polsce pacjenci mają dostęp do 26 refundowanych terapii, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej dopuszczono do obrotu ponad 220 leków przeznaczonych dla chorób rzadkich. Eksperci liczą na poprawę dostępności leczenia w ramach zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Zobacz także

Prawie 3 mln Polaków cierpi na choroby rzadkie

Dzień Chorób Rzadkich to okazja do zwrócenia uwagi na nierozwiązane problemy osób chorych. Przede wszystkim jednak jest to święto prawie trzech milionów polskich pacjentów.

W tym roku  Dzień Chorób Rzadkich przebiega pod hasłem „Pokaż swoją rzadkość, pokaż swoje zaangażowanie”. Z tej okazji organizatorzy wydarzenia zapraszają chętne osoby do wsparcia osób dotkniętych chorobami rzadkimi poprzez akcję w mediach #ShowYourRare.

Aby wziąć udział w akcji, należy ustawić specjalną nakładkę Dnia Chorób Rzadkich na zdjęcie profilowe w serwisie Facebook. 

Zobacz także

Na jakie choroby rzadkie leczą się (lub nie) Polacy?

CHOROBA GAUCHERA — to pozytywny przykład choroby rzadkiej, w której polscy pacjenci mają dostęp do refundowanego leczenia. Dziś to osoby aktywne zawodowo i społeczne, o których na pierwszy rzut oka trudno powiedzieć, że zmagają się z rzadką chorobą genetyczną

Celem, na którym skupiają się organizacje działające na rzecz choroby Gauchera, jest głównie poprawa diagnostyki i jakości życia pacjentów poprzez zapewnienie wygodniejszych form terapii.

Choć przykład choroby Gauchera udowadnia, że w Polsce odpowiednia pomoc dla osób z chorobami rzadkimi jest możliwa, wciąż znacznie więcej problemów pacjentów pozostaje nierozwiązanych.  

Zobacz także

CHOROBA FABRY'EGO — to schorzenie o bardzo podobnym mechanizmie powstawania i leczenia jak choroba Gauchera. Różnicą jest brak dostępu do ratującej życie terapii, która z powodzeniem od lat stosowana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską.

Brak leczenia sprawia, że pacjenci z chorobą Fabry’ego zmagają się z bólem, udarami mózgu i wielonarządową niewydolnością, która nieuchronnie prowadzi do konieczności przeszczepów.

Na czym polega choroba Fabry'ego?

ZESPÓŁ LEIGHA — to choroba genetyczna, której pierwsze objawy najczęściej pojawiają się w dzieciństwie. Choroba przejawia się m.in. obniżonym napięciem mięśniowym oraz zaburzeniami równowagi, koordynacji ruchów i oddychania. W konsekwencji choroba prowadzi do przedwczesnej śmierci w wieku kilkunastu lat.

Rodzice dzieci, u których zdiagnozowano zespół Leigha, czują się bezradni. Brakuje leczenia i pozytywnych rokowań. Rodzice dwójki dzieci z Polski własnymi siłami i z własnych środków zapewniają dzieciom dostęp do eksperymentalnej terapii prowadzonej we Włoszech, gdzie jeżdżą co dwa miesiące. Stowarzyszenie pacjentów zabiega o dostęp do niezarejestrowanych jeszcze leków w ramach tzw. procedury „compasionate use” także dla innych chorych z Polski.

EPIDEMOLYSIS BULLOSA (EB) — pęcherzykowate oddzielanie naskórka — to choroba, w której najdelikatniejszy dotyk powoduje powstawanie na powierzchni skóry bolesnych ran, a w efekcie licznych deformacyjnych blizn. 

Dziś pacjenci — głównie dzieci — nie mają szans na leczenie przyczynowe. Nadzieje wiążą z eksperymentalnymi, wartymi miliony terapiami, z których skorzystać mogą np. w Stanach Zjednoczonych. Rodzice dzieci fundusze na ten cel pozyskują sami.

Zobacz także

Zrzut ekranu 2018-02-28 o 10.18.33

Więcej informacji na temat Dnia chorób Rzadkich 2018 odnaleźć można na stronie internetowej www.dzienchorobrzadkich.pl oraz profilu Facebook https://www.facebook.com/DzienChorobRzadkich/

Organizatorem polskich obchodów Dnia Chorób Rzadkich jest Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich oraz organizacja Ars Vivendi.

Zrzut ekranu 2018-02-28 o 10.15.20
źródło: Dzień Chorób Rzadkich/Rare Disease Day 2018

________

zdrowie.radiozet.pl/π