Zwolnienie za strajk? Jakie konsekwencje grożą protestującym lekarzom

Monika Piorun
26.10.2017 11:46
Zwolnienie za strajk? Jakie konsekwencje grożą protestującym lekarzom
fot. East News

Jeśli lekarze w geście solidarności ze strajkującymi rezydentami powstrzymają się od wykonywania swoich obowiązków zawodowych, to skutki takiego czynu mogą zagrozić zdrowiu lub życiu pacjentów. Ich pracodawca ma prawo do tego, aby ich dyscyplinarnie zwolnić. Wszystko zależy jednak od tego, jak potraktujemy spór zbiorowy, który dotyczy reprezentantów zawodów medycznych. 

Strajk lekarzy zagraża zdrowiu pacjentów?

Lekarze to taka sama grupa zawodowa, jak inne, dlatego ma prawo do tego, by strajkować. Forma protestu, jaką wybiorą, może mieć jednak bezpośredni wpływ na stan zdrowia chorych, którymi na co dzień się zajmują. Powstrzymywanie się od wykonywania obowiązków służbowych przez medyków, może zagrozić życiu pacjentów. Interpretacja prawna takiego działania może być dosyć skomplikowana.

Jak wyjaśnia na łamach Rzeczpospolitej dr Daniel Książek - radca prawny i wykładowca Katedry Prawa i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - stanowiska w sprawie tego, czy lekarzowi zatrudnionemu przez publiczny zakład opieki zdrowotnej przysługuje prawo do strajku, są sporne.

Lekarze nie mają prawa do strajku ze względu na przesłanki zawarte w art. 19 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. narażenie na utratę życia lub zdrowia innych osób.

Inne stanowisko mówi, że takie prawo przysługuje, pod warunkiem że nie ma zagrożenia narażenia zdrowia lub życia.

Ja uważam, że ze względu na specyfikę pracy lekarza w sytuacji zbiorowego powstrzymywania się od pracy takie zagrożenie istnieje zawsze.

Co grozi protestującym lekarzom pod względem prawnym?

Zdaniem radcy prawnego lekarze, którzy w geście solidarności z rezydentami zdecydowali się odstąpić od wykonywania swoich obowiązków służbowych, powinni przed rozpoczęciem protestu zaznaczyć, że wyczerpali wszelkie możliwości pokojowego rozwiązania sporu - np. zorganizować mediacje czy przeprowadzić referendum.

W przeciwnym razie, z prawnego punktu widzenia, ich pracodawca może wyciągnąć wobec nich konsekwencje dyscyplinarne, a nawet ich zwolnić. Wyjaśnienie takiej decyzji może być proste, choć skomplikowane pod względem dowodowym i etycznym.

Jeśli w sądzie uda się udowodnić, że lekarz zaszkodził swoim strajkiem zdrowiu pacjentów lub naraził przez to ich życie, może mu grozić nawet utrata pracy. Protestującym medykom chyba jednak nie o to chodzi - walczą o kompleksowe zmiany w służbie zdrowia, dlatego nie jest łatwo ocenić, kto ma w tym sporze więcej racji - prawo (pozwalające ich pracodawcom na zwolnienie z pracy strajkujących) czy medycyna (o dofinansowanie której walczą rezydenci).

Zagłosuj

Czy uważasz, że lekarze mają prawo do strajku na takich samych zasadach, jak inne grupy zawodowe?

Liczba głosów:

______

zdrowie.radiozet.pl/π