Zmiany na liście refundacyjnej leków. Skorzystają chorzy na raka

28.06.2019 14:05
Nowa lista leków refundowanych
fot. Shutterstock

Nowa lista leków refundowanych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2019 roku. Już wiadomo, że zmiany na liście refundacyjnej będą korzystne dla pacjentów onkologicznych, w tym osób cierpiących na niedrobnokomórkowego raka płuca, opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego i na ostrą białaczkę limfoblastyczną. 

Nowa lista leków refundowanych wchodzi w życie 1 lipca 2019 roku, ale już w czwartek, 27 lipca zostało opublikowane obwieszczenie ministra zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Jakie zmiany czekają pacjentów?

Refundacja leków: skorzystają pacjenci onkologiczni

Rzecznik resortu zdrowia Sylwia Wądrzyk podała, że najważniejsze zmiany na liście leków refundowanych dotyczą włączenia do refundacji dwóch leków dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Leki Darzalex (daratumumab) i Kyprolis (karfilzomib) będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”. 

Nową opcję terapeutyczną zyskają również chorzy włączeni do programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, bo refundacją został objęty lek Alecensa (alectinibum) w ramach pierwszej linii leczenia i po niepowodzeniu leczenia kryzotynibem.

Na listę refundacyjną został również wpisany lek wykorzystywany w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Chodzi o Blincyto (blinatumomab). Ważna zmiana zaszła również w programie lekowym „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową”. Teraz pacjenci będą mogli odstawić nilotynib (lek stosowany w chemioterapii nowotworów), jeśli uzyskają trwałą głęboką odpowiedź molekularną w czasie leczenia tym inhibitorem po wcześniejszym leczeniu imatynibem. Możliwe będzie również zastosowanie trzeciego inhibitora kinazy tyrozynowej drugiej generacji (Bosulif) w przypadku nietolerancji wcześniejszego leczenia w programie dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej drugiej generacji.

Refundacja leków: na liście nowe preparaty

Na nową listę refundacyjną wchodzi również lek zawierający substancję czynną peginterferonum, który w określonych wskazaniach będzie dostępny dla pacjentów chorych na czerwienicę prawdziwą, nadpłytkowość samoistną, pierwotne i wtórne zwłóknienie szpiku oraz dla kobiet w ciąży z przewlekłą białaczką szpikową, wymagających leczenia cytoredukujacego.

Do nowej listy zostały dopisane aż 63 produkty lecznicze, w tym 46 produktów w ramach listy aptecznej, 7 w ramach katalogu chemioterapii, 9 w ramach programów lekowych i jeden środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego w ramach listy aptecznej.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia podaje, że dla 226 produktów leczniczych wprowadzono obniżki urzędowych cen od 2 gr do 3265,92 zł. Natomiast w przypadku dwóch produktów leczniczych nastąpiła podwyżka cen od 2,48 zł do 4,81 zł. Resort podkreśla również, że spadną ceny detaliczne aż 820 produktów leczniczych. 

ZOBACZ: Recepta na lek refundowany. Co musi zawierać? 

Źródło: pap.pl