Za rok do szkół powrócą pielęgniarki, higienistki i stomatolodzy

Monika Piorun
26.06.2017 20:36
Za rok do szkół powrócą pielęgniarki, higienistki i stomatolodzy
fot. Value Stock Images/East News

Minister Konstanty Radziwiłł zapowiedział, że do szkół powrócą gabinety dentystyczne oraz gabinety zdrowia. Zmiany mogą wejść w życie już w roku szkolnym 2018/2019.

Podczas konferencji prasowej w Boguchwale koło Rzeszowa szef resortu zdrowia zapowiedział, że:

Chcielibyśmy, żeby w każdej szkole był gabinet zdrowia, gabinet profilaktyki zdrowotnej, w którym, w większych szkołach stale, a w mniejszych – okresowo będzie dostępna pielęgniarka bądź higienistka. A także, żeby w większych szkołach były gabinety stomatologiczne, a te szkoły, które gabinetu nie mają, żeby miały w inny sposób dostęp do opieki stomatologicznej.

Jednym z pomysłów na zapewnienie opieki stomatologicznej w tych szkołach, gdzie nie ma gabinetu, będą dentobusy w każdym województwie. Jak zapowiedział, taki gabinet dentystyczny na kołach będzie odwiedzał poszczególne szkoły i zajmował się zarówno profilaktyką, wczesnym wykrywaniem próchnicy, jak i leczeniem.

- Wydaje się, że trzeba wrócić do tego, że w każdej szkole był gabinet zdrowia, w którym była pielęgniarka, higienistka, okresowo lekarz, no i był gabinet stomatologiczny - ocenił minister.

Jako przykład podał gabinet stomatologiczny w szkole w Boguchwale, który – w jego ocenie - wydaje się być jednym z takich miejsc, "które mogły by być wzorem, a jeśli nie wzorem, to podstawą do rozważań na ten temat" – dodał.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko przytoczyła statystyki, według których ok. 6 proc. dzieci 15-letnich "już ma dokonaną ekstrakcję zęba stałego – jest to bardzo niepokojące i w związku z tym musimy odbudować system opieki stomatologicznej nad dziećmi".

Zobacz także

Dentobusy dla uczniów

Obecnie w Ministerstwie Zdrowia przygotowywane są założenia do ustawy o medycynie szkolnej, które obejmują właśnie m.in. dentobusy. Konstruowany jest też program wsparcia dla szkół, dla odtworzenia tego systemu, który kiedyś był i powinien być w szkołach.

- Planujemy wsparcie, żeby już od przyszłego roku szkolnego - 2018/2019 - można było przynajmniej w części szkół zapewnić istnienie tych gabinetów - podkreślił polityk.

Odpowiedzialność za te gabinety byłaby podzielona: samorząd terytorialny wraz ze szkołą zapewniałby odpowiednie pomieszczenia, a resort zdrowia w ramach programu rządowego finansowałby wyposażenie. Z kolei różne podmioty, które byłyby lokowane w tych gabinetach czy dentobusach, wykonywałyby świadczenia zdrowotne finansowane przez NFZ.

W założeniach zakłada się, by szkoła była miejscem zdrowym dla dzieci, przede wszystkim właśnie dzięki personelowi w gabinetach zdrowia, a być może także dzięki przeszkolonym nauczycielom czy innym pracownikom szkoły, żeby w szkołach była prowadzona "w prawdziwym tego słowa znaczeniu profilaktyka, promocja zdrowia, wczesne wykrywanie chorób, opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi, żeby zapewniała im równość, ale także bezpieczeństwo".

Program na 10 kolejnych lat

Szczurek-Żelazko zaznaczyła, że planowany jest pięcioletni program, który pozwoli na dofinansowanie utworzenia gabinetu dentystycznego w szkole i jego wyposażenie. Program przewiduje też m.in. zakup co najmniej 16 dentobusów, czyli po jednym na województwo.

Przygotowywany też jest projekt zakładający wydłużenie czasu pracy pielęgniarki w szkole i zmianę zasad finansowania opieki pielęgniarskiej. Jak mówiła, obecnie pielęgniarka w szkole bywa kilka razy w tygodniu, a w niektórych placówkach – tylko trzy razy w miesiącu. Jedna pielęgniarka obecnie obejmuje opieką od 880 do 1,2 tys. dzieci.

Jak zauważyła, zmiany te mają spowodować, że pielęgniarka będzie w szkole częściej dostępna, dzięki czemu opieka będzie kompleksowa, a nie epizodyczna. Przede wszystkim pozwoli to - zdaniem wiceminister - "skoordynować działania profilaktyczne i promocyjne".

Zobacz także

Zagłosuj

Czy uważasz, że do szkół powinny powrócić gabinety zdrowia, higienistki oraz stomatolodzy?

Liczba głosów:

___

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π