Wiedza o zdrowiu: nowy przedmiot w polskich szkołach

14.08.2019 12:01
Dzieci na lekcji w szkole
fot. Shutterstock

Rzecznik Praw Pacjenta postuluje wprowadzenie do szkół nowego przedmiotu. Uczniowie na Wiedzy o zdrowiu mieliby uczyć się o prawach i obowiązkach pacjenta, produktach leczniczych, suplementach diety i kosmetykach. Według Rzecznika wiedza uzyskana w szkole zaprocentuje w przyszłości.

Czy w polskich szkołach pojawi się nowy przedmiot? Z takim pomysłem wyszedł Rzecznik Praw Pacjenta. RPP proponuje wprowadzenie przedmiotu Wiedza o zdrowiu, który miałby swoim charakterem przypominać przedmiot Wiedza o społeczeństwie. Program miałby obejmować m.in. pojęcia z obszaru prawa ochrony zdrowia: pacjent, produkt leczniczy, suplement diety, kosmetyk.

Bartłomiej Chmielowiec, pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta, zauważa, że pacjenci często są zagubieni i zdezorientowani, gdy chcą uzyskać niezbędne świadczenia. Rzecznik przyznał, że z rozmów z pacjentami można wywnioskować, że część z nich nie wie, jakie są zadania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, inni natomiast po świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udają się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Rzecznik zauważa, że pacjenci nie zawsze rozróżniają świadczenia publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej. Nie wiedzą, że zobowiązani są do pozyskania skierowań, często nie znają podstawowych zasad ubezpieczenia zdrowotnego, nie rozumieją także, jakie zagrożenia wiążą się z niestosowaniem się do zaleceń lekarskich.

Chmielowiec postuluje zatem większy dostęp do wiedzy na temat zdrowia i uważa, że należy zacząć edukację od dzieci w wieku szkolnym.

– Obowiązujący system nauczania zapewnia wprawdzie elementy edukacji zdrowotnej – określając bloki tematyczne niektórych przedmiotów (np. biologii). Jest to jednak w mojej opinii niewystarczające. Wymagając określonych zachowań zdrowotnych od obywateli, należy stworzyć narzędzie do przekazywania usystematyzowanej wiedzy, co skutkować będzie w przyszłości – lepszą jakością życia nowych pokoleń pacjentów – wskazał RPP.

Dlatego Rzecznik Praw Pacjenta proponuje wprowadzenie do szkół przedmiotu Wiedza o zdrowiu na wzór Wiedzy o społeczeństwie.

– Przykładowy program może obejmować informacje z zakresu zdrowia publicznego, medycyny, dietetyki i prawa – zaproponował.

Czego dzieci nauczą się na Wiedzy o zdrowiu?

Bartłomiej Chmielowiec podał, że wstępny program może obejmować: zasady zdrowego trybu życia, prawa i obowiązki pacjenta, podstawy organizacji systemu ochrony zdrowia, podstawową wiedzę w zakresie pomocy osobom przewlekle chorym, poznanie wybranych jednostek chorobowych i zarys sposobów ich leczenia lub reagowania na zachorowanie (przykładowo np. grypy, chorób krążenia, cukrzycy, alergii, chorób zakaźnych), podstawowe zasady pierwszej pomocy, podstawową wiedzę w zakresie zbilansowanego sposobu odżywiania, metody redukcji stresu, ocenę konsekwencji działań profilaktycznych i znaczenie sportu, wiedzę o szczepieniach ochronnych oraz o zalecanych badaniach niezbędnych dla danej grupy wiekowej, pojęcia z obszaru prawa ochrony zdrowia m.in.: pacjent, produkt leczniczy, suplement diety, kosmetyk.

Kiedy nowy przedmiot w szkołach?

Swoją propozycję Bartłomiej Chmielowiec przekazał do szefa resortu zdrowia Łukasza Szumowskiego i do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego.

W wystąpieniu do członków rządu Recznik Praw Pacjenta podkreśla, że „warto rozważyć wdrożenie niniejszego przedmiotu przynajmniej na dwóch etapach nauki, tj. edukacji wczesnoszkolnej i dla uczniów w starszych klasach”. Rzecznik zaznaczył jednak, że sama podstawa programowa przedmiotu powinna być „poddana ogólnospołecznej dyskusji i zweryfikowana przez specjalistów zdrowia publicznego”. 

Na razie nie wiadomo, jak do pomysłu RPP odniosą się ministrowie.