Wesela i przyjęcia rodzinne w czasach pandemii. Wytyczne GIS

05.06.2020
Aktualizacja: 05.06.2020 20:47
Wesele, komunie, przyjęcia w czasie koronawirusa. Wytyczne GIS
fot. Shutterstock

Jakie zalecenia GIS obowiązują podczas wesel, komunii oraz przyjęć rodzinnych w czasach pandemii koronawirusa? Zobacz, o czym trzeba pamiętać.

Wiele osób czekało na złagodzenie przepisów dotyczących organizacji przyjęć rodzinnych i weselnych podczas pandemii koronawirusa. Od 3 czerwca 2020 r. można organizować przyjęcia, w których może uczestniczyć maksymalnie 150 osób.

Poniżej wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji tego typu imprez. Generalnie GIS zaleca, aby w trakcie przygotowywania przyjęcia ograniczyć liczbę spotkań roboczych do minimum i – o ile to możliwe – większość spraw omawiać online.

 1. Maksymalna liczba osób uczestniczących w przyjęciu to 150 osób.
 2. Odległość pomiędzy blatami stolików (liczona od ich brzegów) powinna wynosić minimum dwa metry lub jeden metr, jeśli stoliki będą oddzielone przegrodami o wysokości 1 metra ponad blat stolika.
 3. Przy jednym stoliku powinny siedzieć osoby z tej samej rodziny lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym. W innym przypadku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i dystansu między gośćmi proponowana jest redukcja osób przy stole o 20% względem standardowego usadzenia. Zalecane jest usadzanie gości po obu stronach stołu tak, aby nie siedzieli vis a vis siebie.
 4. Dany stół powinien być obsługiwany przez tego samego kelnera lub ten sam zespół kelnerski (przy czym jeden kelner może obsługiwać nie więcej niż 15 osób).
 5. W salach jadalnych oraz przy toaletach, a także przy wejściu do obiektu oraz w pomieszczeniach socjalnych muszą być wystawione płyny dezynfekcyjne.
 6. Goście powinni zostać poinformowani, że osoby z objawami infekcji, przebywające na kwarantannie lub podejrzewające, że miały kontakt z osobami zarażonymi, nie mogą uczestniczyć w spotkaniu, oczywiście ze względu na bezpieczeństwo innych gości oraz obsługi przyjęcia.
 7. Wraz z obsługą przyjęcia należy ustalić zasady spotkania i poinformować o nich wszystkich zaproszonych, podkreślając konieczność stosowania się do tych wytycznych.
 8. Należy przygotować pełną listę gości oraz obsługi imprezy (wraz z ich adresami i telefonami kontaktowymi) i udostępnić ją w razie potrzeby organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 9. Organizatorzy i obsługa przyjęcia powinni zasłaniać usta i nos (np. przyłbicami), a także nosić rękawiczki, zawsze podczas bezpośredniego kontaktu z gośćmi (jeśli jest to niemożliwe, należy po każdej usłudze dezynfekować dłonie). Rekomendowane jest zachowanie dystansu 2 metrów podczas rozmowy, oczywiście o ile jest to możliwe.
 10. Goście nie muszą zasłaniać ust i nosa.
 11. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, ale nie zaleca się używania klimatyzacji. Jeśli to niemożliwe, należy dopilnować, aby filtry do klimatyzacji były regularnie czyszczone zgodnie z instrukcjami producenta.
 12. W widocznym miejscu zarówno w salach jadalnych, toaletach oraz korytarzach należy umieścić informacje przypominające o częstym myciu i dezynfekowaniu dłoni, a także o zachowaniu bezpiecznego dystansu, co najmniej 2 metrów. Obok takich informacji powinny się znajdować środki do dezynfekcji.
 13. GIS rekomenduje, aby tak zorganizować szatnie, by ubrania wierzchnie gości nie stykały się ze sobą (np. należy je wieszać co drugi wieszak).
 14. W toaletach należy zapewnić jednorazowe ręczniki papierowe. Suszarki muszą zostać wyłączone.
 15. W toaletach czy kolejce do nich należy zachować bezpieczny dystans społeczny – przynajmniej 2 metry.
 16. Można zorganizować tzw. przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. wiejskie stoły, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, stoły wiejskie, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami etc.), o ile do ich obsługi zostanie wyznaczona konkretna osoba z personelu.
 17. Toalety powinny być czyszczone i dezynfekowane przynajmniej co godzinę. Należy pamiętać o czyszczeniu i dezynfekowaniu powierzchni wspólnych, często dotykanych przez ludzi (m.in. poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł, podłogi i blaty).
 18. Po każdym przyjęciu należy dokładnie wyczyścić wszystkie pomieszczenia. Wyczyścić i zdezynfekować wszystkie powierzchnie, a tekstylia uprać w temperaturze 60 st. C z dodatkiem detergentu.

Ważne

Można organizować kilka imprez w tym samym czasie, w tym samym obiekcie, ale pod warunkiem, że żadna z grup nie będzie się ze sobą stykać, ani w toaletach, ani w korytarzach, szatniach czy przy wejściu.

Dowiedz się więcej na temat koronawirusa:

Źródło: GIS/ Ministerstwo Rozwoju