Warunki domów opieki w Niemczech. Pacjenci fatalnie żywieni

14.10.2019 11:34
Warunki w ośrodkach opiekuńczych.
fot. Shutterstock

Jak traktuje się pacjentów domów opieki i klinik w Niemczech? Czy bliscy osób, którzy w nich przebywają, mogą być o nich spokojni? Czy w tych miejscach przestrzegane są standardy etyczne? Eksperci Niemieckiego Towarzystwa ds. Żywienia (DGE) przekazali alarmujące dane o tym, jak naprawdę wygląda opieka nad chorymi.

Domy opieki w Niemczech: warunki pozostawiają wiele do życzenia

Według ekspertów w niemieckich klinikach do 30% pacjentów jest niewystarczająco odżywianych. W domach opieki to 25% przebywających w nich osób. Alarmujące dane pochodzą z Niemieckiego Towarzystwa ds. Żywienia (DGE) i są to wyniki badań przeprowadzonych w latach 2006-2018 przez specjalistów z Instytutu Biomedycyny i Chorób Wieku Podeszłego Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra w Erlangen i Norymberdze. Pieczę nad projektem sprawuje niemieckie ministerstwo rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę systematycznie przeanalizowano strukturę żywienia w niemieckich placówkach opiekuńczych i klinikach. 

„Wyniki badań wskazują na pilną potrzebę działania. Wykazały konieczność poprawy sytuacji dietetycznej w niemieckich klinikach i domach opieki, by zapobiegać niedożywieniom u pacjentów” – oświadczyła ekspertka Instytutu, Dorothee Vokert, cytowana w komunikacie wydanym w czwartek 10 października przez Niemieckie Towarzystwo ds. Żywienia. Fatalnie zbilansowana dieta i niewystarczająca w szpitalach i placówkach opieki powoduje niedożywienie u pacjentów.

W porównaniu z innymi państwami unijnymi Niemcy wypadają na tym polu znacznie gorzej, stwierdza się dalej w komunikacie DGE. W niemieckich klinikach i domach opieki jest za mało doświadczonych zespołów zajmujących się właściwym wyżywieniem pacjentów. Brakuje też pensjonariuszy oraz osób służących im poradą i pomocą w tym zakresie.

W roku 2018 jedynie 10 proc. niemieckich klinik i 30 proc. domów opieki zatrudniało specjalistów-dietetyków. Tymczasem, średnia w innych, badanych pod tym względem krajach Europy, wynosi odpowiednio – 63 proc. i 86 proc.

„Za standard należy przyjąć wyżywienie zaspokajające wszystkie potrzeby pacjentów klinik i pensjonariuszy domów opieki. Powinny je cechować wysoka jakość i odpowiednia atrakcyjność. Oznacza to także podawanie im wysokokalorycznych posiłków zawierających wszystkie wymagane składniki odżywcze” – czytamy w oświadczeniu Niemieckiego Towarzystwa ds. Żywienia.

Nasuwa się pytanie – jak jest w polskich szpitalach? Pisaliśmy o tym w styczniu 2018 r. (przeczytaj: Jak się jada w polskich szpitalach? Wyniki kontroli szpitalnego jedzenia). Już wtedy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyniki kontroli, którą w pierwszym kwartale 2017 roku przeprowadzono w 83 firmach dostarczających jedzenie dla 282 instytucji. Okazało się, że pacjentom podaje się przeterminowaną żywność, która jest też przechowywana w nieodpowiednich warunkach i jest niezgodna z jadłospisem ustalonym dla poszczególnych placówek. 

Źródło: Niemieckie Towarzystwa ds. Żywienia (DGE), PAP

Przeczytaj: Samotność osób starszych - czy można temu przeciwdziałać?