Uważaj na pieprz tej marki. Wykryto w nim Salmonellę

31.10.2019
Aktualizacja: 31.10.2019 16:11
Wycofany czarny pieprz mielony.
fot. Shutterstock

Główny Inspektor Sanitarny wycofał partie pieprzu czarnego mielonego marki Agnex  ze względu na wykrycie bakterii Salmonelli. 

Wycofany pieprz czarny mielony 

W trakcie kontroli urzędowej w firmie Agnex Krzysztof Wierzbicki pobrano do badań próbki pieprzu czarnego mielonego, 150 g, numer partii 1309/6, data minimalnej trwałości 03.2021. W 1 z 5 badanych próbek stwierdzono obecność bakterii Salmonella. Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Szczegóły dotyczące produktów:

Wycofaniu podlegają następujące wyprodukowane przez Agnex Krzysztof Wierzbicki 15-659 Białystok ul. Hotelowa 38:

  • pieprz czarny mielony, 150 g, numer partii 1309/6, data minimalnej trwałości 03.2021
  • pieprz czarny mielony, 400 g, numer partii 2509/6, data minimalnej trwałości 03.2021
  • pieprz czarny mielony, 1 kg, numer partii 2509/6, data minimalnej trwałości 03.2021
  • pieprz czarny mielony, 1 kg, numer partii 2409/6, data minimalnej trwałości 03.2021

   

W celu ustalenia źródła zanieczyszczenia organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrał do badań 5 próbek pieprzu czarnego mielonego.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nakazał wycofanie wszystkich wyżej wymienionych partii pieprzu czarnego mielonego wyprodukowanego przez Agnex Krzysztof Wierzbicki, w których stwierdzono obecność Salmonella oraz wszystkich partii pieprzu czarnego mielonego wyprodukowanego z surowca zanieczyszczonego Salmonella.

Prowadzone są dalsze działania w firmie PHU GROTEX Eryk Grotowski w związku ze stwierdzeniem Salmonella w próbkach urzędowych pieprzu czarnego mielonego.

Firma Agnex Krzysztof Wierzbicki powiadomiła swoich odbiorców, którzy zakupili kwestionowane partie pieprzu, o konieczności wycofania i zwrotu ww. produktów oraz zamieściła informacje o wycofaniu produktów na stronie internetowej www.sklepagnex.pl. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii.