Obowiązkowe zaświadczenia o szczepieniach dla przedszkolaków?

Monika Piorun
10.07.2017 16:07
Obowiązkowe zaświadczenia o szczepieniach dla przedszkolaków?
fot. East News

Jeśli Twoje dziecko nie przejdzie obowiązkowych szczepień, może nie zostać przyjęte do przedszkola - takie plany ma Naczelna Rada Lekarska, która zaapelowała do ministra zdrowia o konieczność przedstawiania specjalnych zaświadczeń przez rodziców maluchów, które chcą uczęszczać do publicznych placówek oświatowych.

- Przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły rodzice powinni przedstawiać zaświadczenie potwierdzające wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych - uważa Naczelna Rada Lekarska, która zaapelowała do szefa resortu zdrowia o pojęcie prac legislacyjnych w tej sprawie. Samorząd lekarski uważa, że:

Niezgodna z obowiązującym prawem decyzja rodziców o niepoddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom stwarza zagrożenie dla zdrowia nie tylko tego dziecka, ale również dla innych dzieci mających z nimi kontakt, w szczególności w żłobkach, przedszkolach czy szkołach.

Nie pozwalasz, by Twoje dziecko było szczepione? Nie zostanie przyjęte do żłobka, przedszkola lub publicznej podstawówki!

Zdaniem NRL, zwiększająca się liczba dzieci, które nie są poddawane obowiązkowym szczepieniom, oznacza, że istniejące ramy prawne egzekwowania tego ustawowego obowiązku są niewystarczające. Lekarze z NRL przekonują:

Wprowadzenie ustawowego obowiązku przedstawienia zaświadczania potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych przed przyjęciem do żłobka, przedszkola lub szkoły jest uzasadnione interesem publicznym – potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Obowiązek taki chroniłby zdrowie dzieci, które zostały poddane szczepieniom obowiązkowym, ograniczając ich kontakt z osobami niezaszczepionymi, a także stanowiłby dodatkowy bodziec do poddania szczepieniom dzieci dotychczas niezaszczepionych.

Zobacz także

Wzrasta zagrożenie chorobami zakaźnymi, bo rodzice nie chcą szczepić dzieci?

niemieckie
fot. VOISIN/East News

W Polsce odsetek osób szczepionych nadal jest wysoki, ale w ostatnich latach coraz więcej rodziców nie zgadza się na poddawanie tej procedurze swoich dzieci. W ciągu ostatnich czterech lat liczba ta wzrosła blisko pięciokrotnie - od ponad 5 tys. w 2012 r. do ponad 23 tys. w 2016 r. oficjalnie odnotowanych odmów szczepień.

Zgodnie z przepisami, rodzice, którzy nie zaszczepią dziecka w terminie, otrzymują upomnienie z wezwaniem do zaszczepienia dziecka w ciągu 7 dni. Jeśli nie reagują, można na nich nałożyć grzywnę w maksymalnej wysokości 10 tys. zł; może ona być nakładana wielokrotnie, ale łączna suma grzywien nie może przekroczyć 50 tys. zł. Z reguły grzywny są jednak niższe - ok. 200-700 zł na jedno z rodziców, wysokość jest uzależniona m.in. od liczby niewykonanych szczepień.

Przed ryzykiem związanym z unikaniem szczepień od lat przestrzegają m.in.:

  • Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny oraz
  • Polska Akademia Nauk.

Zdaniem ekspertów, unikanie szczepień może skutkować powrotem wielu groźnych chorób. Polska Akademia Nauk oceniła, że:

Należy z całą mocą stwierdzić, że szczepionki są najlepiej sprawdzonymi preparatami farmaceutycznymi w Europie, a rygorystyczne badania naukowe ich jakości stanowią gwarancję bezpieczeństwa przyjmowania i skuteczności działania szczepionek.

Zobacz także

Ludzie boją się szczepionek a Europie grożą epidemie chorób, których nie było od lat

igły
fot. Public Domain Pictures, pixaby.com, CC0 Public Domain

W ostatnich latach eksperci informowali o wzroście zachorowań na choroby zakaźne w niektórych regionach Europy, wskazywano m.in. na epidemię odry w Rumunii i we Włoszech, na przypadki błonicy na południu Europy oraz wzrost zachorowań na krztusiec. W połowie maja włoski rząd przyjął dekret wprowadzający obowiązkowe szczepienia jako warunek przyjęcia dzieci do żłobka, przedszkola i szkoły - mają nim być objęte dzieci do 6 lat.

1 sierpnia 2018 roku w Wielkiej Brytanii wchodzi w życie obowiązek szczepienia dzieci przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Brytyjskie maluchy będą musiały być szczepione jeszcze przeciwko błonicy, krztuścowi, polio, tężcowi i bakteriom Haemophilus influenzae wywołującym m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Ostatnio francuski rząd zdecydował, że rozszerzy listę obowiązkowych szczepień. Dzieci we Francji będą od 2018 roku musiały być szczepione w sumie przeciwko 11 chorobom zakaźnym. Niemcy z kolei podwyższyli kary dla rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. Za uchylanie się od tego obowiązku będą musieli płacić aż 2,5 tys. euro grzywny.

Zobacz także

Zagłosuj

Czy uważasz, że władze mają prawo zakazać przyjmowania do placówek oświatowych niezaszczepionych dzieci?

Liczba głosów:

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π