"Szkoła z witaminą" - uczniowie będą uprawiać ogródki szkolne i jeść zdrowe śniadania!

Monika Piorun
31.07.2017 12:45
"Szkoła z witaminą" - uczniowie będą uprawiać ogródki szkolne i jeść zdrowe śniadania!
fot. East News

Wycieczki do gospodarstw rolnych i ogrodniczych, zakładanie ogródków szkolnych oraz wspólne jedzenie drugich śniadań - takie atrakcje mogą czekać dzieci już od nowego roku szkolnego 2017/2018. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada dodatkowe zmiany w kształceniu uczniów.

Program ma być powiązany z programem "Mleko, owoce i warzywa", który ma zastąpić dotychczasowe unijne programy "Mleko w szkole" i "Owoce i warzywa w szkole". Decyzją Komisji Europejskiej od nowego roku szkolnego 2017/2018 mają być one połączone.

Nowy unijny program kładzie większy niż dotychczas nacisk na działania edukacyjne, w tym na przybliżanie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem.

Zobacz także

Witaminowa bomba na początek nowego roku szkolnego

east
fot. East News

MEN chce, by szkoły, które przystąpią do tego programu, były zobowiązane do realizacji programu edukacyjnego "Szkoła z witaminą". W ramach programu mają podjąć działania kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci, wzbogacające ich wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

Resort przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ma ono wejść w życie 1 września 2017 r.

Szkoły uczestniczące w programie będą musiały zrealizować wymienione w dokumencie zadania, (co najmniej dwa w semestrze). Chodzi o organizowanie:

  • konkursów i festynów tematycznych,
  • warsztatów kulinarnych oraz
  • wycieczek do gospodarstw rolnych i ogrodniczych (w tym gospodarstw ekologicznych) lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także na lokalne rynki, na których te produkty są oferowane.

Na liście zadań proponowanych dla szkół znalazło się także:

  • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych (w formie grządek, na parapecie, upraw w workach i donicach),
  • wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z jedzeniem owoców, warzyw, mleka i jego przetworów, w tym produktów regionalnych oraz
  • inne sposoby upowszechniania wiedzy na temat korzyści z jedzenia warzyw i owoców (np. wystawy, prezentacje czy gazetki szkolne).

Informacje na temat podjętych działań dyrektorzy szkół mają przekazywać do właściwych miejscowo oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.

Zobacz także

Pokolenie "Master Chef"

Program "Mleko w szkole" realizowany jest w Polsce od roku szkolnego 2004/2005, zaś od roku szkolnego 2009-2010 działa program "Owoce w szkole" przekształcony później w "Owoce i warzywa w szkole".

Ich celem jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne.

W ramach programu uczniowie szkół podstawowych otrzymują bezpłatnie świeże owoce, warzywa i soki oraz mleko i jego przetwory pochodzące od lokalnych dostawców.

Zobacz także

Zagłosuj

Co sądzisz o programie "Szkoła z witaminą"?

Liczba głosów:

Zobacz także

____

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π