"Szkoła z witaminą" - uczniowie będą uprawiać ogródki szkolne i jeść zdrowe śniadania!

Monika Piorun
31.07.2017 12:45
"Szkoła z witaminą" - uczniowie będą uprawiać ogródki szkolne i jeść zdrowe śniadania!
fot. East News

Wycieczki do gospodarstw rolnych i ogrodniczych, zakładanie ogródków szkolnych oraz wspólne jedzenie drugich śniadań - takie atrakcje mogą czekać dzieci już od nowego roku szkolnego 2017/2018. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada dodatkowe zmiany w kształceniu uczniów.

Program ma być powiązany z programem "Mleko, owoce i warzywa", który ma zastąpić dotychczasowe unijne programy "Mleko w szkole" i "Owoce i warzywa w szkole". Decyzją Komisji Europejskiej od nowego roku szkolnego 2017/2018 mają być one połączone.

Nowy unijny program kładzie większy niż dotychczas nacisk na działania edukacyjne, w tym na przybliżanie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem.

Witaminowa bomba na początek nowego roku szkolnego

east

fot. East News

MEN chce, by szkoły, które przystąpią do tego programu, były zobowiązane do realizacji programu edukacyjnego "Szkoła z witaminą". W ramach programu mają podjąć działania kształtujące zdrowe nawyki żywieniowe u dzieci, wzbogacające ich wiedzę o pochodzeniu produktów rolnych oraz wiedzę o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności.

Resort przygotował projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ma ono wejść w życie 1 września 2017 r.

Szkoły uczestniczące w programie będą musiały zrealizować wymienione w dokumencie zadania, (co najmniej dwa w semestrze). Chodzi o organizowanie:

  • konkursów i festynów tematycznych,
  • warsztatów kulinarnych oraz
  • wycieczek do gospodarstw rolnych i ogrodniczych (w tym gospodarstw ekologicznych) lub zakładów przetwórstwa owoców i warzyw, zakładów przetwarzających produkty mleczne, a także na lokalne rynki, na których te produkty są oferowane.

Na liście zadań proponowanych dla szkół znalazło się także:

  • zakładanie i prowadzenie ogródków szkolnych (w formie grządek, na parapecie, upraw w workach i donicach),
  • wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z jedzeniem owoców, warzyw, mleka i jego przetworów, w tym produktów regionalnych oraz
  • inne sposoby upowszechniania wiedzy na temat korzyści z jedzenia warzyw i owoców (np. wystawy, prezentacje czy gazetki szkolne).

Informacje na temat podjętych działań dyrektorzy szkół mają przekazywać do właściwych miejscowo oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.

Pokolenie "Master Chef"

Program "Mleko w szkole" realizowany jest w Polsce od roku szkolnego 2004/2005, zaś od roku szkolnego 2009-2010 działa program "Owoce w szkole" przekształcony później w "Owoce i warzywa w szkole".

Ich celem jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne.

W ramach programu uczniowie szkół podstawowych otrzymują bezpłatnie świeże owoce, warzywa i soki oraz mleko i jego przetwory pochodzące od lokalnych dostawców.

Zagłosuj

Co sądzisz o programie "Szkoła z witaminą"?

Liczba głosów:

____

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π