Pamiętaj o morfologii! Dziś Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi

Monika Piorun
28.05.2017 14:25
Pamiętaj o morfologii! Dziś Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi
fot. DKMS

28 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. Przewlekła białaczka limfocytowa to dziś najczęstsza postać białaczki wśród dorosłych – stanowi 25-30% wszystkich zachorowań na ten rodzaj raka. Zwykle pacjenci, u których zostanie rozpoznana, mają szansę na 3-4 lata życia. - Regularne badania krwi mogą znacznie ograniczyć ryzyko rozwoju zaawansowanej postaci choroby - przypominają autorzy raportu Biała Księga – PBL zachęcając do wykonywania morfologii.

Każdego roku nowotwór kwi diagnozowany jest u 900 tys. osób na świecie - 9 tys. z nich stanowią Polacy. 17 tys. z nich boryka się z przewlekłą białaczką limfocytową. Dwokrotnie częściej chorują na nią mężczyźni - głównie osoby starsze, powyżej 65 roku życia. 

Morfologia - pierwszy krok do wczesnego rozpoznania raka

- W związku ze Światowym Dniem Walki z Nowotworami Krwi, ważne jest, by przypominać o regularnym wykonywaniu morfologii, która może w wielu przypadkach pomóc we wczesnym rozpoznaniu choroby – tłumaczy prof. Iwona Hus. W walce z nowotworami krwi niezwykle ważna jest wczesna diagnostyka.

Im wcześniej uda się zdiagnozować nowotwór, tym lepsze będą rezultaty jego leczenia. Eksperci podkreślają jednocześnie, że poza diagnostyką niezwykle istotne są skuteczne terapie. – Główne przesłanie, o którym powinniśmy pamiętać w tym dniu nie dotyczy zwiększania wykrywalności, ale zwiększenia dostępności do nowych terapii dla pacjentów w Polsce – dodaje prof. Hus.

To ważny dzień, w którym powinniśmy mieć na uwadze wszystkich chorych na nowotwory krwi, zmagających się zarówno z przewlekłą białaczką limfocytową, przewlekłą białaczką szpikową, chłoniakami, szpiczakami czy bardzo rzadkimi nowotworami mieloproliferacyjnymi.

Dziś chorzy na wszystkie nowotwory hematologiczne są „w potrzebie” – tłumaczy hematolog prof. Iwona Hus z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nowotwory krwi na tle pozostałych chorób nowotworowych są rzadsze, ale my jako hematolodzy widzimy, że tych chorych jest dużo i chcielibyśmy móc bardziej im pomóc. Jest wiele nowych, bardziej skutecznych terapii, chcielibyśmy, aby były one dostępne w Polsce.

Warto podkreślić, że pacjenci z nowotworami krwi, w porównaniu do chorych z nowotworami litymi nie mają zbyt wielu opcji leczenia. W przypadku nowotworów krwi nie można zastosować leczenia chirurgicznego, radioterapeutycznego. Dlatego tak ważna jest właściwa opieka nad pacjentami i dostęp do leczenia farmakologicznego. Choć ostatnio wiele się mówi o standardzie opieki nad tą grupą chorych, wiele potrzeb pacjentów pozostaje wciąż niezaspokojonych.

Zrzut ekranu 2017-05-28 o 14.05.29 1
fot. „Biała Księga” Przewlekła białaczka limfocytowa (raport kampanii Życie mamy we krwi)

Starzejące się społeczeństwo jest coraz bardziej narażone na przewlekłą białaczkę limfocytową 

Z uwagi na starzejące się społeczeństwo, jednym z pilnych wyzwań w obszarze nowotworów krwi jest niewątpliwie przewlekła białaczka limfocytowa. To jedna z najczęstszych białaczek wśród dorosłych, stanowi 25-30% wszystkich zachorowań na białaczki. Diagnozuje się ją głównie u osób starszych – aż 70% chorych na PBL to osoby w wieku powyżej 65 r.ż. Obecnie choroba dotyczy 17 tys. osób, jednak, jak podkreślają eksperci, grupa pacjentów będzie się z roku na rok powiększać. 

Jak wynika z raportu „Biała Księga – Przewlekła Białaczka Limfocytowa” dziś priorytet stanowią chorzy z agresywną postacią tej choroby. Ta postać białaczki jest oporna na leczenie i mimo podjętej terapii rozwija się tak, jakby była nieleczona. Szansa na przeżycie pacjentów waha się w granicach 3-4 lat. Jedyną nadzieją dla pacjentów jest zastosowanie innowacyjnej terapii drobnocząsteczkowej, niestety wciąż niedostępnej w Polsce.

Pacjenci czekają na nowoczesne terapie

Obserwując starzejące się społeczeństwo, jesteśmy przekonani, że chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową będzie przybywało – podkreśla przedstawiciel Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi. Ponieważ choroba dotyka tak wielu osób, opieka nad nimi stanowi dzisiaj prawdziwe wyzwanie zarówno dla decydentów, instytucji i organizacji, które wspierają walkę o lepsze jutro pacjentów z nowotworami krwi.

fot. „Biała Księga” Przewlekła białaczka limfocytowa (raport kampanii Życie mamy we krwi)

Każdy pacjent powinien czuć się otoczony odpowiednią opieką i "widzialny" dla systemu ochrony zdrowia. – Pamiętajmy, że nowotwory krwi to grupa chorób, których nie da się wyciąć skalpelem. Potrzebna jest pełna paleta terapii, tak aby pacjent mógł skorzystać z tej najlepszej – najbardziej adekwatnej do swojego stanu zdrowia – podkreśla Jacek Gugulski, prezes Stowarzyszenia PBS oraz Konsylium Pacjentów z Nowotworami Krwi. Podobnego zdania są również hematolodzy:

- Patrząc na dostęp do leczenia, pacjenci w Polsce nie są dobrze „zaopiekowani”. W większości krajów Europy, w tym w Czechach, Rumunii czy na Węgrzech pacjenci z nowotworami krwi mogą korzystać  z najbardziej nowoczesnego i skutecznego leczenia – tłumaczy prof. Iwona Hus.

Ponieważ na przewlekłą białaczkę limfocytową chorują starsi – grupa mało medialna i niezauważalna, która często nie ma siły przebicia, aby zawalczyć o swój los, ważne jest by potrzeby chorych zostały dostrzeżone. - Będziemy nieustanie domagać się dostępu do nowoczesnych terapii – tych najbardziej skutecznych dla chorych na nowotwory krwi. Wtedy będziemy mogli mówić o leczeniu zgodnie z europejskimi standardami – podkreśla Jacek Gugulski.

Pamiętajmy, że chorych na nowotwory krwi wciąż przybywa – w ciągu ostatnich trzech dekad liczba zachorowań na nowotwory krwi wzrosła ponad dwukrotnie. Z uwagi na ogromny postęp medycyny, nowotwory krwi mogą być dziś leczone coraz lepiej, dzięki czemu z chorób śmiertelnych, stają się przewlekłymi. Jednak dla skutecznej walki z nowotworami krwi, chorym potrzeba dziś zorganizowanej opieki, poprawy dostępu do nowoczesnej diagnostyki oraz skutecznych terapii. Warto pamiętać także, że walka z nowotworami krwi to również wczesna diagnostyka – każdy z nas przynajmniej raz w roku powinien wykonać morfologię krwi.

Czym są nowotwory krwi?

Zrzut ekranu 2017-05-28 o 14.34.13
Zrzut ekranu 2017-05-28 o 14.41.10

___

zdrowie.radiozet.pl/π