Surowsze kary za przemoc wobec dzieci. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Monika Piorun
11.04.2017 18:32
Surowsze kary za przemoc wobec dzieci. Prezydent podpisał nowelizację ustawy
fot. Akcja: Stop przemocy wobec dzieci/"Kocham - nie biję"

Nękanie niepełnoletnich, przestępstwa doprowadzające do fizycznego lub psychicznego uszczerbku na ich zdrowiu będą obciążone wyższymi niż do tej pory karami. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej przemocy wobec dzieci oraz osób nieporadnych życiowo.

Wymiar sprawiedliwości będzie bardziej surowy dla osób, które wyrządzają krzywdę najmłodszym obywatelom. Sprawcy, którzy dopuszczają się znęcania się nad własnymi dziećmi lub innymi osobami pozostającymi wobec nich w stosunku zależności, będą podlegać karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli czyn zabroniony dotyczyłoby osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara będzie wynosić od 6 miesięcy do 8 lat (10 lat w przypadku znęcania się ze szczególnym okrucieństwem). Doprowadzenie niepełnoletniego do samobójstwa będzie groziło zaś karą pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Minimalna kara za handel osobą poniżej 15. roku życia została podwyższona z 3 do 5 lat więzienia. Kara za bezprawne pozbawienie wolności osoby małoletniej będzie teraz wynosić tyle samo, co w przypadku przestępstw ze szczególnym okrucieństwem (od 3 do 15 lat w zakładach karnych).

Projekt zmian dotychczasowych przepisów powstał we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Finansowym oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta.

- Właściwie nie było takich przedstawicieli w parlamencie, którzy w sposób zdecydowany opowiadaliby się przeciwko tym przepisom. To także dla mnie jako tego, który współuczestniczył w przygotowaniu tego projektu, który niósł inicjatywę ustawodawczą, wielka satysfakcja - tłumaczył prezydent Andrzej Duda składając podpis pod nowelizacją ustawy.

Nowe regulacje mają na celu ochronę prawną najsłabszych obywateli, którzy nie są w stanie samodzielnie upominać się o swoje prawa. Przepisy wejdą w życie za 3 miesiące.

- Cieszę się, że mogę ten projekt dzisiaj podpisać. Cieszę się, że w niedługim czasie te przepisy wejdą w życie. Wierzę w to głęboko, że udoskonalą istniejącą w polskim systemie prawnym ochronę, przede wszystkim osób poniżej 15. roku życia - podkreślił prezydent.

Czy uda się dzięki temu zmienić statystyki dotyczące przemocy domowej wobec najmłodszych? Dane, jakie udało się zgromadzić w policyjnych kartotekach w 2016 roku nie napawają optymizmem.

Ponad 14 tys. dzieci w ubiegłym roku zostało uznanych za ofiary przemocy domowej a ponad 600 umieszczono z tego powodu w miejscach, które nie zagrażały ich życiu - placówkach opiekuńczych, rodzinach zastępczych oraz u dalszej rodziny.

źródło: prezydent.pl
Kampania społeczna: "Kocham - nie biję"

Zobacz także

Zagłosuj

Co sądzisz o zaostrzeniu kar za przemoc wobec najmłodszych obywateli?

Liczba głosów:

Zrzut ekranu 2017-04-11 o 18.44.37

Czasami największym niebezpieczeństwem dla dzieci są ich rodzice...

________

Redakcja zdrowie.radiozet.pl/π