Strajk niepełnosprawnych w Sejmie. Ich opiekunowie upominają się o zasiłki

Monika Piorun
19.04.2018 16:08
Protest niepełnosprawnych w Sejmie 2018
fot. PAP/Marcin Obara

18 osób, z których połowa to niepełnosprawni a reszta to ich rodzice lub opiekunowie, spędziło noc na sejmowym korytarzu. Czują się "całkowicie wykluczeni społecznie" i uważają za jedyną grupę zawodową, która jest zupełnie pozbawiona praw pracowniczych. Chcą spotkania z Jarosławem Kaczyńskim lub premierem Morawieckim i żądają wprowadzenia rozwiązań, które mogłyby poprawić ich los.

Spali na karimatach, na sejmowej podłodze. Niemal nikomu z protestujących nie udało się jednak zasnąć. Od środowego popołudnia korytarz w Sejmie stał się ich drugim domem. Podczas poprzedniego protestu niektórzy z nich spędzili tam 17 dni. Poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS), który podobnie jak Tadeusz Cymański (PiS) odwiedził dziś uczestników strajku, obiecał, że teraz nie będą musieli aż tak długo domagać się rozwiązania problemu, o który przyszli się upomnieć. Na czym im najbardziej zależy?

"Rząd jest prospołeczny? To niech to pokaże opiekunom niepełnosprawnych!"

Po tym, jak rząd ogłosił kolejny z prospołecznych programów (m.in. Mama Plus), rodzice dorosłych osób niepełnosprawnych chcą, by dostrzeżono także ich potrzeby. Mimo że ich praca często wymaga niemal 24-godzinnego poświęcenia i rezygnacji z pracy zawodowej, nie przysługują im takie prawa, na jakie mogą liczyć inni. To właśnie dlatego żądają m.in. podwyżki renty socjalnej (do poziomu ok. 1 tys. zł brutto, czyli najniższej renty ZUS) a także wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego (500 zł).

Protestujący odmówili spotkania w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofem Michalkiewiczem oraz przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś z uczestnikami strajku spotkała się także minister Elżbieta Rafalska, która powiedziała, że przekaże premierowi Morawieckiemu relację ze spotkania. Jak podkreśliła:

To są kompetencje, za które ponoszę odpowiedzialność, więc szukanie rozwiązania i przedstawienie propozycji jest moim obowiązkiem.

Przeczytaj: Ostra wymiana zdań pomiędzy Rafalską a rodzicami osób niepełnosprawnych. "Czekamy na Kaczyńskiego"

20 kwietnia protestujące w Sejmie rodziny niepełnosprawnych odwiedził prezydent Andrzej Duda. Po nim ze strajkującymi rozmawiał premier Mateusz Morawiecki.

Zobacz także

18 osób walczy w Sejmie o poprawę losu niepełnosprawnych i ich bliskich

Choć na walkę na sejmowych korytarzach zdecydowało się w sumie 18 osób, to jednak zdecydowanie więcej ludzi w podobnej sytuacji wspiera ich za pośrednictwem mediów społecznościowych itp. Jak tłumaczą, nie wszystkim przecież zdrowie pozwala na to, by móc walczyć o to, co ich zdaniem się im należy.

Tak protestujący spędzili pierwszą noc w Sejmie.

Julia Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych ogłosiła, że protestujący nie opuszczą gmachu parlamentu dopóki nie dojdzie do spotkania z premierem Morawieckim lub prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim:

Czekamy w Sejmie na premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, gdyż to są osoby decyzyjne, które będą mogły spełnić nasze postulaty.

Zagłosuj

Czy popierasz protest opiekunów osób niepełnosprawnych?

Liczba głosów:

Podwójne standardy i niepełnosprawne... przepisy

Strajkujący od lat czekają na to, by wreszcie zastosowano się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał różnicowania świadczeń dla opiekunów ze względu na wiek powstania niepełnosprawności u ich podopiecznych (jeśli do niepełnosprawności doszło w dzieciństwie opiekun dostaje 1407 zł, opiekun osoby, która została niepełnosprawna po 18. roku życia, po spełnieniu kryterium dochodowego może liczyć na zaledwie 520 zł).

Potwierdził to Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który poparł protestujących i powiedział, że w celu przywrócenia równego traktowania opiekunów niepełnosprawnych, należy wykonać wyrok TK z 21 października 2014 roku:

Trybunał orzekł wtedy, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunów osoby z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodne z konstytucją. Mimo wyroku, prawa dotychczas nie zmieniono.

Zdaniem rzecznika główne problemy do rozwiązania w tym zakresie to:

  • wyeliminowanie wykluczenia z grona uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego osób, które nie są objęte obowiązkiem alimentacyjnym względem podopiecznych,
  • wyeliminowanie ograniczeń do świadczeń opiekuńczych i stworzenie podstaw do wyboru korzystniejszego świadczenia przez osoby pobierające emeryturę lub rentę,
  • konieczność doprecyzowania przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego rodzica (opiekuna) ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Adam Bodnar podkreślił też, że:

Trwający w Sejmie protest rodziców niepełnosprawnych dorosłych dzieci wskazuje na dalsze luki w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnością i wymaga gruntownych działań naprawczych.

Protestujący w Sejmie wyjaśniają, że osoby, które jeszcze w latach 90. zdecydowały się na to, by z powodu niepełnosprawności podopiecznego przejść na wcześniejszą emeryturę walczą z kolei o wyrównanie należnych im pieniędzy do poziomu świadczenia pielęgnacyjnego (z ok. 800 zł do 1407 zł).

Zagłosuj

Czy Twoim zdaniem rząd powinien poprzeć żądania opiekunów osób niepełnosprawnych?

Liczba głosów:

Protestujących wsparł m.in. Warszawski Strajk Kobiet

Niepełnosprawni i ich opiekunowie w liście do Jarosława Kaczyńskiego napisali, że obowiązujące obecnie przepisy skazują ich "na życie w ubóstwie, wegetację, brak perspektyw na poprawę stanu zdrowia i całkowite wykluczenie z życia społecznego". Mimo że opieka nad osobą, która nie może samodzielnie wykonywać często nawet najprostszych czynności zwykle wymaga całodobowego poświęcenia, nie docenia się tego w wysokości świadczeń, które są im proponowane.

Zobacz także

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: PAP/Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

___

zdrowie.radiozet.pl/π