Rząd łagodzi kolejne obostrzenia. Wprowadza III etap powrotu do życia społecznego

13.05.2020
Aktualizacja: 13.05.2020 13:36
Premier RP Mateusz Morawiecki
fot. Shutterstock

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformowali o wprowadzeniu III etapu odmrażania gospodarki i powrotu do życia społecznego. Co się zmieni w najbliższym czasie? 

Od 17 maja 2020 r. zmniejszone zostaną restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

Ważne

Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

Od 18 maja 2020 r. będzie można:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów, zachowaniem reżimu sanitarnego, czyli, m.in. obowiązku noszenia maseczek/ gogli/ przyłbic, zarówno przez personel, jak i klientów (o ile zabieg na to pozwala), używanie ręczników jednorazowych, umawianiu wizyt telefonicznie lub online na konkretną godzinę, tak by klienci nie musieli czekać w poczekalniach.
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej), również z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, czyli zachowanie standardu 1 osoba na 4 m kw., odległość pomiędzy stolikami 2 m (1 m, o ile stoliki zostaną oddzielone dodatkowymi przegrodami), konieczność dezynfekcji stolików po każdym kliencie oraz noszenia maseczek/ gogli/ przyłbic zarówno przez personel, jak i klientów (ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach). Konieczne jest też zachowanie dystansu pomiędzy osobami siedzącymi przy osobnych stolikach – przynajmniej 1,5 m. Obsługa oraz kucharze muszą nosić rękawiczki.

Ważne

Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Od 18 maja zmieniają się również zasady dotyczące korzystania z transportu publicznego. Podwyższony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego. W autobusach, metrze czy tramwaju będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie), lub
 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Od 18 maja zostanie zwiększony limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Umożliwione zostaną zajęci w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

 • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne

W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Od 18 maja zostaną poluzowane również obostrzenia w świecie kultury.

Wznowione zostaną:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • prace na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • nagrania fonograficzne i audiowizualne w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Zmianie ulegają również kwestie związane z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja 2020 r. rząd umożliwia prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne

Decyzję o posłaniu dzieci do takich placówek podejmują rodzice. Rząd przedłuża zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Zostanie również przywrócona możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych, np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Od 1 czerwca 2020 r. możliwa będzie konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.