Molestowanie na co czwartej uczelni publicznej w Polsce

23.07.2019 11:41
Molestowanie seksualne
fot. Shutterstock

Na co czwartej uczelni w Polsce doszło do molestowania, ale tylko 14 z 93 uczelni zatrudniło organy ds. przeciwdziałania dyskryminacji – wynika z najnowszego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, o którym pisze „Gazeta Wyborcza”. 

„Współcześnie wyróżnić należy dwa rodzaje zachowań, które różnić się będą zakresem naruszanego dobra. W przypadku molestowania sprawca, prócz naruszenia godności ofiary, dokonuje zamachu na jej zdrowie fizyczne lub psychiczne, a także wolność sensu largo. Natomiast poprzez molestowanie seksualne sprawca narusza także wolność seksualną i obyczajność” – pisze Julia Gerlich, autorka raportu „Molestowanie na polskich uczelniach publicznych”.

W latach 2010-2018 oficjalnie doszło do 50 studenckich skarg na zachowania, które zostały zakwalifikowane jako potencjalnie dyskryminujące bądź przybierające formę molestowania lub molestowania seksualnego, ale z raportu wynika, że skala zjawiska jest większa.

Ankiety przeprowadzone na polskich uczelniach publicznych w latach 2018-2019 r. wykazały, że w 25 na 94 uczelni występowały zdarzenia o charakterze molestowania lub molestowania seksualnego. Jak podkreśla autorka raportu, tylko na 14 uczelniach publicznych w Polsce zatrudniono organy ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Dobre praktyki, na które zwrócono uwagę w raporcie, to m.in. podręcznik antydyskryminacyjny wydany na Uniwersytecie Warszawskim czy darmowa pomoc prawna i psychologiczna dla osób poszkodowanych działaniem noszącym znamiona dyskryminacji lub molestowania na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Raport znaleźć można TUTAJ>>

Źródło: hfhr.pl, Gazeta Wyborcza