Zamknij

Pomorski sanepid: należy unikać kontaktu z wodą z Wisły i Zatoki Gdańskiej

11.09.2019 09:29
Plaża nad Morzem Bałtyckim
fot. Shutterstock

Pomorski oddział sanepidu zaapelował o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od Stogów do Mikoszewa. W próbkach pobranych do badania z kąpieliska na Stogach wykryto przekroczony poziom ilości bakterii Escherichia coli.

Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zamieścił na swojej stronie komunikat, z którego wynika, że w próbce wody pobranej z kąpieliska w Stogach wykryto nieznacznie przekroczone normy dla bakterii Escherichia coli. W dokumencie napisano:

„Nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli stwierdzono w próbce wody pobranej z miejsca, gdzie zwykle organizowane jest kąpielisko na Stogach (nr 26), wynoszące 1120 NPL/100 ml (norma 1000 NPL). Natomiast liczba bakterii z grupy Enterokoków w tej próbce odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska”.

W związku z tym Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zaapelował o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami  Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych.
Kolejne próbki wody do badań z ww. miejsc zostały pobrane we wtorek, 10 września 2019 roku.

Sytuacja ta jest najprawdopodobniej związana ze zrzutem ścieków do Wisły po awarii dwóch kolektorów odprowadzających nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni „Czajka”.

Pałeczka okrężnicy, czyli Escherichia coli, jest niegroźną bakterią wchodzącą w skład fizjologicznej flory jelitowej ludzi i zwierząt. Niestety niektóre gatunki bakterii są w stanie wywołać chorobę, zwykle infekcję przewodu pokarmowego objawiającą się biegunką, zakażeniem układu moczowego lub też zakażeniem opon mózgowo-rdzeniowych. Jak wynika z danych Państwowego Zakładu Higieny, w Polsce rocznie dochodzi do około 400-500 zakażeń Escherichia coli biegunkotwórczą, kilka przypadków zakażeń Escherichia coli enterokrwotoczną oraz kilka przypadków zespołu hemolityczno-mocznicowego w przebiegu zakażenia Escherichia coli.

Źródło: wsse.gda.pl