Pacjenci onkologiczni w Polsce nie mają dostępu do nowych terapii

16.05.2019 13:46
Lista leków refundacyjnych
fot. Shutterstock

Chorzy na raka w Polsce mają ograniczony dostęp do leczenia zgodnego ze współczesną wiedzą medyczną – alarmują eksperci z Fundacji Onkologicznej Alivia. Na majowej liście onkologicznych leków refundowanych nie pojawiły się żadne nowe terapie.

Fundacja Onkologiczna Osób Młodych Alivia, we współpracy z organizacjami wspierającymi pacjentów onkologicznych, stworzyła Oncoindex – pierwszy wskaźnik pozwalający na monitorowanie dostępu polskich pacjentów do terapii onkologicznych, zarejestrowanych w Europie w ciągu ostatnich 15 lat. Skala jest prosta: liczba 0 oznacza, że każdy pacjent może być leczony zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a -100 – że pacjenci nie mają dostępu do żadnego z leków. Majowy Onkoindex w Polsce wynosi -70.

Fundacja Onkologiczna Alivia cyklicznie zleca przygotowanie analizy zbieżności schematu leczenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia z wytycznymi ESMO (Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej).

Analizie poddawane są następujące typy choroby onkologicznej: 

 • nowotwór złośliwy oskrzela i płuca,
 • nowotwór złośliwy jelita grubego,
 • nowotwór złośliwy piersi,
 • nowotwór złośliwy żołądka,
 • nowotwór złośliwy trzustki,
 • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego,
 • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego,
 • nowotwór złośliwy odbytnicy,
 • nowotwór złośliwy jajnika,
 • szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych,
 • białaczka szpikowa,
 • białaczka limfatyczna,
 • inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych,
 • chłoniaki nieziarnicze rozlane,
 • choroba Hodgkina,
 • chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy),
 • obwodowy i skórny chłoniak z komórek T.

Twórcy indeksu wyjaśniają, że indeks nie uwzględnia guzów mózgu, ponieważ w zaleceniach ESMO nie pojawiła się żadna rekomendowana terapia zarejestrowana w ciągu ostatnich 15 lat.

Jak alarmuje Fundacja Alivia, dane dotyczące dostępności terapii onkologicznych w Polsce są zatrważające: aż 44 z 93 leków rekomendowanych przez europejskie towarzystwa naukowe nie jest dostępnych dla polskich pacjentów. Dlatego też organizacje pacjentów zachęcają do podpisywania petycji do rządu o refundację nowych terapii onkologicznych.

Petycję znaleźć można >>TUTAJ

Źródło: alivia.org.pl, oncoindex.org