Znamy już wszystkie listy szpitali sieciowych. Co z pozostałymi placówkami?

Monika Piorun
29.06.2017 10:56
Znamy już wszystkie listy szpitali sieciowych. Co z pozostałymi placówkami?
fot. Andrzej Szkocki/Polska Press/East News

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowie w sieci szpitali znajdą się m.in. ważne szpitale powiatowe i wojewódzkie oraz znane, ogólnopolskie ośrodki. Dyrektorzy placówek, które nie mogą już liczyć na otrzymanie ryczałtu, czekają na ogłoszenie konkursów świadczeń, niektórzy zapowiadają zaś odwołanie.

593 placówki od 1 października będą tworzyć tzw. sieć szpitali

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia w sieci szpitali znajdą się m.in. ważne szpitale powiatowe i wojewódzkie oraz znane, ogólnopolskie ośrodki. Dyrektorzy placówek, które nie mogą już liczyć na otrzymanie ryczałtu, czekają na ogłoszenie konkursów świadczeń, niektórzy zapowiadają zaś odwołanie.

NFZ opublikował listy szpitali zakwalifikowanych do sieci, która zacznie funkcjonować od 1 października tego roku. Szacuje się, że poza siecią znalazło się 5 proc. łóżek z placówek, które dotychczas miały kontrakty z NFZ. W sumie w sieci znalazły się 593 szpitale.

Minister Konstanty Radziwiłł zapewnił, że:

Nie zamierzamy w najmniejszym stopniu zmniejszać liczby zamawianych świadczeń, wręcz odwrotnie - tych świadczeń będzie więcej. Wszędzie tam, gdzie te świadczenia będą konieczne, a nie są zabezpieczone przez jednostki, które są w sieci, NFZ rozpisze konkurs na realizację świadczeń. W konkursie wygrywają najlepsi i pacjenci otrzymają to, co im się należy.

Szpitale pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

Szpitale sieciowe zostały podzielone na sześć różnych poziomów zabezpieczenia, z których najliczniejszą grupę stanowią szpitale pierwszego stopnia, czyli głównie szpitale powiatowe.

Do szpitali drugiego i trzeciego stopnia zostały zakwalifikowane np.:

 • Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich,
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
 • Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
 • czy Szpital Bielański w Warszawie.

W sieci znalazły się także duże i znane ośrodki, np.:

 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
 • Centrum Zdrowia Dziecka,
 • Szpital Uniwersytecki w Krakowie oraz
 • stołeczny Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Oddzielny poziom zabezpieczenia utworzono także dla szpitali onkologicznych i pulmonologicznych, znalazły się w nim m.in. centra onkologii we Wrocławiu, Szczecinie i Białymstoku.

Zielone światło dla placówek, które nie spełniły kryteriów

Choć kryteria kwalifikacji do sieci były ściśle określone w ustawie i rozporządzeniach, to o przyłączenie do niej starały się również te szpitale, które wymogów nie spełniały. Przepisy przewidywały bowiem, że dyrektorzy oddziałów NFZ po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra mogli dołączyć do sieci placówki niespełniające kryteriów, jeśli uznali, że są one ważne dla zabezpieczenia pacjentom dostępu do świadczeń.

Ostatecznie w tym trybie na wykazy wpisano 28 placówek, wśród nich m.in.:

 • Radomskie Centrum Onkologii,
 • Szpital im. Biegańskiego w Łodzi,
 • Szpital Geriatryczny w Katowicach oraz
 • Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet z Wrocławia.

Zgodnie z zapowiedziami do szpitali sieciowych ma trafić ok. 93 proc. z 33 mld zł, jakie NFZ przeznacza na lecznictwo szpitalne.

Andrzej Jacyna - p.o. prezesa NFZ - poinformował, że w porozumieniu z Ministerstwem Finansów przygotowano zmianę planu finansowego NFZ na kwotę 2 mld 400 mln zł i zapowiedział, że:

Z tej kwoty ok. 1 mld 500 mln będzie skierowane na leczenie szpitalne.

Poza siecią znalazły się przede wszystkim małe podmioty oraz placówki jednoprofilowe. Wśród niezakwalifikowanych szpitali są m.in.:

 • Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie,
 • Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Szpital Ginekologiczno-Położniczy Ujastek,
 • Szpital Miejski w Rabce oraz
 • Pomorskie Centrum Kardiologii w Mrągowie.

Te placówki będą mogły - tak jak dotychczas - przystąpić do konkursów świadczeń.

Dr Jan Kawecki, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego w Katowicach, jednego z największych szpitali urologicznych w kraju, który znalazł się poza siecią, zdradza, że:

Obawy są, ale czekam spokojnie na ogłoszenie konkursu, licząc na zdrowy rozsądek. Rozmawiałem z panem dyrektorem śląskiego NFZ, zapewnił mnie, że myśli o naszych pacjentach.

7 dni na odwołanie

Dyrektorzy szpitali, którym nie udało się zakwalifikować, mogą odwołać się od tej decyzji w ciągu 7 dni od publikacji wykazu. Złożenie takiego protestu już zapowiedziało Gdańskie Centrum Sercowo-Naczyniowe.

Prof. Paweł Buszman - prezes Polsko-Amerykańskich Klinik Serca, do których należy Centrum - zapowiada, że:

Będziemy odwoływać się do Ministra Zdrowia z uwagi na ponadregionalne znaczenie tego ośrodka.

Placówka podaje, że wykonywana jest w niej jedna trzecia operacji kardiochirurgicznych w całym regionie.

Odwoływać mają się również szpitale wojewódzkie z Białegostoku i Suwałk, które są niezadowolone z kwalifikacji do drugiego poziomu zabezpieczenia.

Czteroletnia kadencja placówek działających w ramach sieci szpitali

Szpitale są kwalifikowane do sieci na cztery lata, ale wykaz będzie modyfikowany, jeśli któryś szpital przestanie w całości lub częściowo spełniać kryteria kwalifikacji.

Podstawą finansowania szpitali w sieci jest ryczałt, którego wysokość wylicza się na podstawie liczby i struktury uwzględnionych w poprzednim okresie świadczeń. Dodatkowo odrębnie finansowane będą świadczenia szczególnie istotne z punktu widzenia potrzeb pacjentów, np.:

 • przyjmowanie porodów,
 • udzielanie pomocy razie zawałów serca,
 • programy lekowe,
 • endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego czy
 • świadczenia związane z leczeniem onkologicznym.

W ramach konkursu ofert finansowana będzie natomiast m.in.:

 • opieka długoterminowa,
 • rehabilitacja ambulatoryjna, a także
 • opieka psychiatryczna (z tego powodu do sieci nie były włączane placówki opieki psychiatrycznej).

Zobacz także

Szczegółowe informacje na temat sieci szpitali w poszczególnych województwach można znaleźć na stronach NFZ:

Mazowieckiewww.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-mazowieckiego-ow-nfz 
Dolnośląskie: www.nfz.gov.pl/dolnoslaski 
Kujawsko-Pomorskie: www.nfz.gov.pl/kujawsko-pomorski/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz/ 
Lubuskie: http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lubuskiego-ow-nfz 
Małopolskie: http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz 
Lubelskie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lubelskiego-ow-nfz 
Łódzkie: http://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-lodzkiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz/ 
Opolskie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-opolskiego-ow-nfz 
Podkarpackie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podkarpackiego-ow-nfz 

Podlaskie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-podlaskiego-ow-nfz/wykaz-szpitali-zakwalifikowanych-do-psz/ 
Pomorskie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-pomorskiego-ow-nfz 
Śląskie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-slaskiego-ow-nfz 
Świętokrzyskie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-swietokrzyskiego-ow-nfz 
Warmińsko-Mazurskie: www.nfz.gov.pl 
Zachodniopomorskie: www.nfz.gov.pl 
Wielkopolskie: www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-wielkopolskiego-ow-nfz

____

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π