ONZ wzywa Polskę do odrzucenia projektu "Zatrzymaj aborcję"

Monika Piorun
22.03.2018 18:53
Zakaz aborcji w Polsce, ONZ, ciąża, ginekolog
fot. Shutterstock/ohchr.org

Pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt dotyczący zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce jest tak kontrowersyjny, że wywołał gwałtowną reakcję ONZ. Eksperci z grupy ds. Dyskryminacji Kobiet wydali oświadczenie, w którym przekonują, że nowe przepisy naruszają międzynarodowe zobowiązania Polski ws. praw człowieka.

Projekt "Zatrzymaj aborcję" łamie prawa człowieka

Doradcy ONZ wezwali polskie władze do wycofania się z projektu "Zatrzymaj aborcję", który zakazuje możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Specjaliści podkreślili, że polskie prawo aborcyjne należy do najbardziej restrykcyjnych w Europie. Nowe przepisy naruszają natomiast międzynarodowe zobowiązania Polski do przestrzegania praw człowieka i mogą spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia kobiet. Ograniczają też ich godność, autonomię i integralność cielesną oraz równość płci. Zaproponowane zmiany w prawie specjaliści uznali za formę okrutnego i nieludzkiego traktowania. Eksperci podkreślili, że:

Przymusowa kontynuacja ciąży w każdych okolicznościach narusza prawa człowieka.

Eksperci ONZ wezwali polski Sejm do "poszanowania prawa kobiet do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących ich własnego ciała i reprodukcji, które leżą u podstaw prawa do równości i prywatności w sprawach intymnych, dotyczących integralności fizycznej i psychicznej.

Zobacz także

Kobiety mają zagwarantowane prawo do aborcji i opieki poaborcyjnej

Specjaliści zaznaczyli, że wiele międzynarodowych i regionalnych przepisów dotyczących praw człowieka (w tym konwencja CEDAW) gwarantują kobietom prawo do bezpiecznej aborcji a także opieki po tym zabiegu. Istnieje także zapis (CESCR 2016 nr 22) wzywający do zagwarantowania wszystkim paniom (dorosłym i dziewczętom) dostęp do usług aborcyjnych oraz wysokiej jakości opieki poaborcyjnej w celu ograniczenia wskaźnika śmiertelności wśród matek i zapewnienia im ochrony ich zdrowia.

Zagłosuj

Czy Twoim zdaniem ONZ ma rację wzywając Polskę do odrzucenia propozycji zaostrzenia prawa aborcyjnego?

Liczba głosów:

Skierowany do krajowych i zagranicznych mediów list wzywający polskich parlamentarzystów do odrzucenia projektu "Zatrzymaj aborcję" w ramach obrony podstawowych praw człowieka oraz ochrony zdrowia kobiet podpisało ponad 200 organizacji międzynarodowych. 

Polskie Ministerstwo Zdrowia uznało z kolei, że pozytywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt jest inicjatywą obywatelską, dlatego nie zajmie w tej chwili oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zaznaczyła jednak, że Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za ochroną życia od momentu poczęcia.

Zobacz także

źródło: ohchr.org

________

zdrowie.radiozet.pl/π