Polska pod lupą ONZ: Niepełnosprawni nie mogą u nas liczyć na prawa człowieka?

Monika Piorun
04.09.2018 12:09
ONZ, niepełnosprawni, Ko
fot. Shutterstock

Nie mogą się poruszać, jeżdżą na wózkach inwalidzkich lub cierpią z innego powodu. Są jednak obywatelami UE i należą się im pełne prawa człowieka – tak jak pozostałym obywatelom. W Polsce ich problemy postrzega się jednak głównie z perspektywy świadczeń socjalnych i zasiłków – odbierając im szansę na niezależne, samodzielne życie. Po raz pierwszy Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami oceni, czy w naszym kraju przestrzega się Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawnym należą się pełne prawa człowieka. Czy w Polsce mogą na nie liczyć?

Polska ma coraz większy problem z przestrzeganiem praw człowieka. Sytuacja jest już na tyle poważna, że ONZ będzie sprawdzać, w jaki sposób w naszym kraju wdrażana jest Konwencja dotycząca praw osób niepełnosprawnych. W marcu Komitet ONZ zadał Polsce 50 pytań dotyczących przestrzegania podstawowych obowiązków, które powinny być wypełniane m.in. w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W sierpniu Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił ONZ 84 rekomendacje działań niezbędnych do tego, by zmienić sytuację niepełnosprawnych w Polsce.

Teraz (do 5 września) Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami będzie rozpatrywał polskie sprawozdanie ze wdrażania Konwencji o prawach niepełnosprawnych. Na czele 23-osobowej delegacji rządowej w Genewie stoi Jolanta Banach, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. 

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara ocenę stanu realizacji tego obowiązku przez Polskę przedstawi Sylwia Spurek, zastępczyni RPO.

Polska łamie prawa człowieka należne niepełnosprawnym?

Lista zastrzeżeń w kwestii łamania praw człowieka w sprawie osób niepełnosprawnych jest tak długa, że trudno się spodziewać, by Komitet ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami wydał pozytywną opinię na ten temat. Negatywna ocena może jednak okazać się niezbędna do tego, by wreszcie zacząć wprowadzać systemowe zmiany niezbędne do tego, by naprawić błędy popełniane przez polskie władze w kwestii osób niepełnosprawnych.

Niestety osoby z niepełnosprawnościami w Polsce nie mają szans na korzystanie z praw człowieka w takim samym stopniu, jak pozostali obywatele. Nie są traktowani równo. Najczęściej nie mają szans na to, by się usamodzielnić i prowadzić własne, samodzielne życie bez wsparcia rodziców czy opiekunów.

Zobacz także

Na liście zarzutów znalazło się m.in. zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia, system orzecznictwa o niepełnosprawności, zła sytuacja kobiet z niepełnosprawnością (które nie mogą liczyć na wsparcie państwa, jeśli np. doświadczają przemocy w rodzinie). 

Czy Twoim zdaniem Polska łamie prawa człowieka, które należą się osobom niepełnosprawnym?

ONZ będzie interweniować ws. dyskryminacji niepełnosprawnych i... „leczenia homoseksualizmu” w Polsce?

Z dyskryminacją w Polsce na szeroką skalę spotyka się również środowisko LGBT. Osobom, które nie są heteroseksualne, zaleca się kontrowersyjne „terapie reparatywne”, czyli... „leczenie homoseksualizmu” – wbrew stanowisku Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, które ogłosiło, że jest to „niezgodne ze współczesną wiedzą na temat seksualności człowieka”.

Kwestia ta dotyczy również nieheteroseksualnych (nieheteronormatywnych) osób niepełnosprawnych. ONZ będzie debatować również nad ich problemami i przestrzeganiem podstawowych praw człowieka, które się im należą.

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

_______

zdrowie.radiozet.pl/π