Koniec z nostryfikacją? Zagraniczne dyplomy z medycyny będą uznawane w Polsce

Monika Piorun
14.05.2018 13:41
Nostryfikacja dyplomu z medycyny w Polsce, dyplom lekarski
fot. Shutterstock

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, by kwalifikacje zawodowe nabyte za granicą uprawniały do dopuszczania do wykonywania zawodu lekarza w Polsce. 

Dlaczego w Polsce jest tak mało lekarzy? Mamy zbyt wiele utrudnień w uznawaniu ich uprawnień

Choć w Polsce brakuje lekarzy (według OECD na 10 tys. osób przypada ich zaledwie 23, w pozostałych krajach średnia wynosi 34), to podjęcie pracy w tym zawodzie na terytorium Polski wcale nie jest proste – nawet dla Polaków studiujących medycynę na zagranicznych uczelniach medycznych.

Polscy absolwenci kierunków medycznych, którzy studiowali poza terytorium ojczystego kraju, nie mieli dotąd prawa rozpoczęcia praktyki lekarskiej bez nostryfikacji dyplomu lekarskiego. Musieli za to zapłacić od około 2 tys. zł do nawet 6 tys. zł (w zależności od uczelni). Z kolei osoby, które nie są polskimi obywatelami, musiały w tym celu uzyskać m.in. pozytywne wyniki z egzaminu z języka polskiego.

Do zdobycia uprawnień zawodowych w przypadku absolwentów medycyny, którzy studiowali za granicą, niezbędne było też zdanie Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz odbycie 13-miesięcznego stażu w ramach wolontariatu. Do płatnego stażu podyplomowego dotąd mieli zaś prawo tylko posiadacze Karty Polaka (lub mający za żonę lub męża polskiego obywatela).

Wkrótce osoby kończące kierunki medyczne na zagranicznych uczelniach może jednak czekać sporo zmian, dzięki którym łatwiej będzie im podejmować pracę w zawodzie na terytorium Polski. Dlaczego?

Ukończyłeś medycynę za granicą? Będziesz mógł łatwiej zostać lekarzem w Polsce

Rzad-bedzie-sprowadzac-lekarzy-ze-Wschodu-wypelnia-braki-kadrowe_article
fot. Pixaby.com/Wikimedia Commons

Resorty zdrowia i nauki podjęły wspólne prace nad projektem uznającym dyplomy lekarskie zdobyte przez polskich obywateli na zagranicznych uczelniach. Jak potwierdza Krzysztof Jakubiak, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, prace te "mają na celu wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia polskich pacjentów".

Obecnie "dyplom poświadczający ukończenie studiów wyższych uzyskany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej może zostać uznany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w procedurze nostryfikacji".

Zagłosuj

Czy Twoim zdaniem dyplomy z medycyny zdobyte na zagranicznych uczelniach powinny być automatycznie uznawane w Polsce?

Liczba głosów:

Nostryfikacja dyplomu lekarskiego zdobytego w UE będzie zbędna

Przed przyznaniem pełnego prawa wykonywania zawodu lekarzowi, który uzyskał kwalifikacje w państwie trzecim, państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą zweryfikować, czy kształcenie zmierzające do uzyskania dyplomu lekarza w tym państwie spełniało minimalne wymagania określone w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jak wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia:

Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty w Polsce osoba posiadająca dyplom lekarza lub lekarza dentysty wydany w państwie niebędącym państwem członkowskim UE powinna:

  • przede wszystkim go nostryfikować,
  • następnie odbyć staż podyplomowy lekarza lub lekarza dentysty (lub zwrócić się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o uznanie za równoważny w całości lub w części stażu podyplomowego odbytego za granicą),
  • złożyć z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Końcowy lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin,
  • zdać egzamin z języka polskiego przeprowadzany przez Naczelną Izbę Lekarską. Z egzaminu tego zwolnione są osoby, które zdały w języku polskim maturę.

Dyplom z medycyny przyznany w kraju UE będzie uznawany automatycznie

Według wyjaśnień MZ, dyplomy uzyskane w państwach Unii Europejskiej podlegają automatycznemu uznaniu. Organami właściwymi w tej sprawie są Okręgowe Izby Lekarskie.

W Wielkiej Brytanii i Niemczech poza ścieżką obowiązującą w Polsce są również prostsze procedury uznawania kwalifikacji. Polegają na przyznaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu w określonym miejscu, zakresie i pod nadzorem innego lekarza.

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: PAP/Ministerstwo Zdrowia

_____

zdrowie.radiozet.pl/π