Nakaz zakrywania ust i nosa - kogo on będzie dotyczył i w jakich miejscach?

14.04.2020
Aktualizacja: 14.04.2020 15:05
Nakaz zakrywania nosa i ust
fot. Shutterstock

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów mający na celu uszczegółowienie nakazu zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Nakaz ten ma obowiązywać od 16 kwietnia 2020 r.  W projekcie opisano konkretne sytuacje, w których ten nakaz będzie obowiązywał.

Zgodnie z projektem od 16 kwietnia 2020 r. aż do odwołania obowiązek zakrywania ust i nosa będzie obowiązywał podczas przebywania:

  • w środkach transportu zbiorowego,
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach,
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż,
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Usta i nos można zakrywać za pomocą maseczek lub masek, części odzieży, przyłbicy.

Kogo nakaz zakrywania ust i nosa nie będzie obowiązywał

Nakaz nie będzie obowiązywał:

  • w samochodach (maksymalnie do 9 osób łącznie z kierowcą), o ile będą się nimi przemieszczać osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące,
  • dzieci poniżej 2 lat,
  • osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu,
  • osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

Ważne!

Zgodnie z projektem rozporządzenia, policja oraz organy uprawnione będą mogły zażądać podczas kontroli dokumentów, w celu konieczności potwierdzenia tożsamości, odkrycia ust i nosa.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia go przez Prezesa Rady Ministrów. Ministerstwo zdrowia czeka na ewentualne poprawki do rozporządzenia do 15 kwietnia 2020 r.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia