NIK: pacjenci przepłacają za okulary, aparaty słuchowe, ortezy

26.06.2019 14:41
Wyroby medyczne
fot. Sergey Ryzhov/Shutterstock

Pacjenci coraz więcej dopłacają do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, bo przepisy są przestarzałe i brakuje standardów postępowania — alarmują inspektorzy NIK. 

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała dostępność wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, takich jak wózki inwalidzkie, pionizatory, produkty chłonne, aparaty słuchowe, ortezy, czy materace przeciwodleżynowe. Wnioski są niepokojące.

W latach 2014-2017 kwota dopłat pacjentów do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wzrosła niemal o 35 proc. Pacjenci najczęściej dopłacali do zakupu aparatów słuchowych (prawie 47 proc. wszystkich dokonanych dopłat w zakresie zaopatrzenia).

Zrzut ekranu 2019-06-26 o 14.13.00

Grafika: NIK

Kontrolerzy NIK stwierdzili m.in. braki w zakresie regulacji dotyczących refundacji. NFZ refundował koszty zakupu wyrobów medycznych tego samego producenta, ten sam model, o tych samych parametrach i właściwościach po bardzo zróżnicowanych cenach, co w ocenie NIK jest działaniem niegospodarnym.

Jak wskazują kontrolerzy NIK, „nie stworzono mechanizmów zapewniających odpowiedni standard jakości wyrobów medycznych oraz wstrzymujących nieuzasadniony wzrost dopłat ponoszonych przez pacjentów przy ich zakupie. Niektórzy świadczeniodawcy celowo podwyższali ceny wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Takie zjawisko stwierdzono w przypadku prawie 60% cen wyrobów objętych badaniem”.

Źródło: nik.gov.pl