Zamknij

Może zabraknąć leku dla chorych na padaczkę. "Nowe dostawy w 2023 roku"

05.08.2022 14:21

W aptekach może zabraknąć leku dla chorych na padaczkę i zespół Westa. Producent prognozuje, że nowe dostawy pojawią się dopiero w 2023 roku. 

Apteka
fot. Shutterstock

"Firma Sanofi-Aventis w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie poinformować o tymczasowym ograniczeniu dostaw produktu leczniczego Sabril (wigabatryna), 500 mg tabletki powlekane w Polsce" - poinformowano w specjalnym komunikacie. "Obecna sytuacja jest spowodowana opóźnieniami w dostawach substancji czynnej wigabatryny od dostawcy. Ograniczenia nie są spowodowane kwestiami jakościowymi, a dostępny na rynku produkt leczniczy Sabril może być w dalszym ciągu stosowany" - wyjaśnia producent leku.

Z komunikatu wynika, że wstrzymanie obrotu produktem jest planowane na wrzesień, a przywrócenie normalnego trybu dostaw ma przypadać dopiero w I kwartale 2023 roku.

Zalecenia dla pacjentów przyjmujących lek

Dostępny produkt leczniczy w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego nie powinien być stosowany w leczeniu padaczki lekoopornej, należy go zachować do leczenia napadów padaczkowych u niemowląt (zespół Westa).

Pacjenci aktualnie w trakcie leczenia (przedłużenie leczenia):

  • Przedłużenie leczenia wigabatryną powinno być ograniczone do pacjentów z napadami padaczkowymi wieku niemowlęcego (zespół Westa), którzy wymagają leczenia wigabatryną. Zmiana leczenia musi w każdym przypadku przebiegać pod ścisłym nadzorem lekarza.
  • Wszyscy inni pacjenci leczeni dotychczas wigabatryną, niebędący pacjentami z napadami padaczkowymi wieku niemowlęcego (zespół Westa).

W zależności od obrazu klinicznego lekarz specjalista lub lekarz prowadzący, podejmuje decyzję o zmianie na alternatywny sposób leczenia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta i z wytycznymi.

Pacjenci nieprzyjmujący obecnie leczenia (rozpoczęcie leczenia):

  • Rozpoczęcie leczenia wigabatryną powinno być ograniczone do pacjentów z napadami padaczkowymi wieku niemowlęcego (zespół Westa).
  • W przypadku wszystkich innych rodzajów padaczki należy rozważyć możliwość rozpoczęcia leczenia z zastosowaniem alternatywnych produktów leczniczych.

Lekarz specjalista lub lekarz prowadzący, podejmuje decyzję o sposobie leczenia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta i z wytycznymi.

Źródło: urpl.gov.pl