Szansa na podwyżki dla lekarzy rezydentów: 6 godzin negocjacji w MZ

Monika Piorun
29.09.2017 11:13
Szansa na podwyżki dla lekarzy rezydentów: 6 godzin negocjacji w MZ
fot. East News

Ministerstwo Zdrowia pozytywnie oceniło negocjacje w sprawie wynagrodzeń rezydentów. Młodzi lekarze twierdzą jednak, że resort znów chce ich podzielić.

- To były dobre, merytoryczne rozmowy. Jesteśmy otwarci na dalsze negocjacje - powiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł po spotkaniu z rezydentami, którym przedstawił projekt nowego rozporządzenia ws. wysokości ich wynagrodzeń. Młodzi lekarze twierdzą jednak, że choć spotkanie przebiegło w dobrej, życzliwej atmosferze, to resort zdrowia znów chce ich podzielić. Dlaczego?

- Na spotkaniu skupiliśmy się głównie na szkoleniu lekarzy, ich kształceniu, procesie specjalizacji. Udało nam się uzgodnić kilka kwestii w których jesteśmy zgodni – wyjaśnia rzeczniczka prasowa Porozumienia Rezydentów OZZL Joanna Matecka.

Zaznaczyła, że młodzi lekarze nie mieli jeszcze szansy na dokładne przeanalizowanie projektu w sprawie wynagrodzeń:

Przedstawioną wersję rozporządzenia (ws. wynagrodzeń) odrzucamy, ale jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy i negocjacje.

Protest głodowy i zbiórka krwi - nadal w planach

Na 2 października lekarze rezydenci zapowiadają strajk głodowy w proteście przeciwko m.in. niedostatecznym nakładom na ochronę zdrowia i niskim pensjom wszystkich medyków. Chcą też zwrócić uwagę na problem niedoboru pracowników medycznych i ich przepracowanie. Częścią protestu ma być także akcja oddawania krwi planowana od 2 do 6 października – organizowana pod hasłem: "Niech poleje się krew".

Zobacz także

Rzeczniczka Porozumienia rezydentów potwierdziła, że strajk nie jest odwołany i przypomniała, że poparcie tego protestu zadeklarowali przedstawiciele także innych zawodów medycznych:

Jesteśmy członkiem Porozumienia Zawodów Medycznych, które zrzesza też m.in. pielęgniarki i ratowników. Prosiliśmy ministra, by rozmawiał też z grupami innych zawodów medycznych, bo wszyscy jesteśmy poszkodowani przez niskie nakłady na ochronę zdrowia.

Projekt przygotowany przez ministerstwo przewiduje, że wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury będzie zależała od wybranej dziedziny medycyny oraz od okresu odbytej specjalizacji.

Do ustalenia wynagrodzeń zastosowane zostaną mnożniki, w efekcie których pensje lekarzy dodatkowo wzrosną po drugim roku specjalizacji, a najwięcej zarobią lekarze odbywający specjalizację z priorytetowych dziedzin medycyny.

1 200 zł podwyżki za wybrane specjalizacje

Ponadto minister zdecydował, że podwyższy o dodatkowe 1,2 tys. zł wynagrodzenie zasadnicze w dziedzinach:

  • chirurgia ogólna,
  • choroby wewnętrzne,
  • medycyna rodzinna,
  • medycyna ratunkowa,
  • pediatria,
  • psychiatria.

Ma to zachęcić młodych lekarzy do wyboru właśnie tych specjalizacji.

Do rozporządzenia dołączono tabele, w których wskazano dokładne wysokości wynagrodzeń lekarzy rezydentów w latach 2017-2019.

Rezydenci, którzy zakwalifikowali się do szkolenia przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, w 2017 r. będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 zł do 4013 zł. W kolejnych latach wynagrodzenia rosną - w 2019 r. ich wysokość będzie między 3562 zł a 4381 zł.

Lekarze którzy zakwalifikują się do szkolenia po dniu wejścia w życie rozporządzenia, w 2017 r. będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 zł do 4920 zł. W 2019 r. wysokość ich wynagrodzeń określono na między 3562 zł a 5581 zł.

W rozporządzeniu ustalono nowe stawki wynagrodzeń rezydentów tylko na lata 2017-2019. Resort wskazuje, że "jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich określenia".

Resort chce, by rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą od 1 lipca 2017 r.

Zagłosuj

Czy popierasz wprowadzenie podwyżek dla lekarzy rezydentów?

Liczba głosów:

- Ministerstwo Zdrowia znów chce nas podzielić - twierdzą lekarze rezydenci

Choć młodzi lekarze podkreślają, że spotkanie z ministrem Radziwiłłem przebiegało w spokojnej, życzliwej atmosferze, to jednak "kością niezgody pozostały postulaty płacowe".

- W trakcie rozmów opublikowane zostało nowe rozporządzenie w sprawie zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów, z którym nie mieliśmy okazji zapoznać się wcześniej:

Ministerstwo Zdrowia znów próbuje nas podzielić - na tych bardziej i mniej potrzebnych, mimo że doskonale wiemy jak tragiczna jest sytuacja kadrowa w każdej specjalizacji.

- Nowe rozporządzenie dopuszcza sytuację, w której lekarz zaraz po ukończeniu stażu będzie zarabiał więcej niż specjalista z wieloletnim doświadczeniem.

Po raz kolejny pokazuje, że Kodeks Pracy nie dotyczy lekarzy - tym razem nie tylko w kwestii czasu pracy, który może być wydłużany w nieskończoność - teraz dopuszcza sytuację, gdzie dwie osoby na tym samym stanowisku, z tym samym zakresem obowiązków otrzymują diametralnie różne wynagrodzenie!

Niestety prezentowane propozycje nadal daleko odbiegają nie tylko od tych docelowych postulowanych przez nas, ale również od minimalnego poziomu jaki moglibyśmy zaakceptować na obecną chwilę - wyjaśniają rezydenci.

Młodzi medycy potwierdzają, że ze względu na brak osiągniętego porozumienia poniedziałkowa akcja protestacyjny odbędzie się bez zmian.

Zrzut ekranu 2017-09-29 o 10.53.10 1

- Cieszymy się, że Ministerstwo Zdrowia zaczęło dostrzegać problemy lekarzy. Przykre jest, że potrzeba było do tego aż dwóch lat nieustannych działań z naszej strony, dwóch wielkich manifestacji, dziesiątek spotkań z posłami wszystkich ugrupowań politycznych, setek godzin spędzonych na opracowaniu zaleceń w zespołach eksperckich i aż 240 000 podpisów zebranych przez Porozumienie Zawodów Medycznych pod naszym wspólnym projektem ustawy o wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia.

Dopiero na kilka dni przed zapowiedzianym protestem głodowym doczekaliśmy się poważnej i merytorycznej rozmowy - wyjaśniają rezydenci i dodają, że 2 października planują rozpocząć protest głodowy połączony z akcją zbiórki krwi w stacjach krwiodawstwa w całej Polsce.

Zobacz także

_____

zdrowie.radiozet.pl/PR OZZL/PAP/π