Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy projekt wynagrodzeń dla lekarzy

Monika Piorun
18.10.2017 15:55
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nowy projekt wynagrodzeń dla lekarzy
fot. Value Stock Images/East News

MZ opublikowało w środę projekt rozporządzenia regulującego wzrost wynagrodzeń lekarzy stażystów w najbliższych latach. Zmienią się także ramowe programy stażu podyplomowego lekarzy - zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną.

Nowe stawki pensji dla medyków

Obecnie lekarze, którzy odbywają staż podyplomowy, otrzymują zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2 007 zł brutto.

Nowa wysokość wynagrodzenia stażystów będzie ustalana z zgodnie z obowiązującą od sierpnia ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne.

W projekcie rozporządzenia ustalono nowe stawki wynagrodzeń zasadniczych dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy na lata 2017-2019, gdyż - jak wyjaśniono - "zgodnie z ustawą na razie jedynie w tym horyzoncie czasowym znane są wszystkie parametry niezbędne do ich określenia".

Projekt przewiduje, że lekarze i lekarze dentyści odbywający staż otrzymają od 1 lipca 2017 r. zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2100 zł. Od 2018 r. wyniesie ono 2 249 zł, a od 2019 r. - 2 369 zł.

Do końca 2019 r. najniższe wynagrodzenie, będące podstawą do ustalenia podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla tej grupy pracowników (0,73) oraz kwoty 3 900 zł brutto. Począwszy od roku 2020 podstawa ta będzie iloczynem współczynnika pracy i rzeczywistej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie.

Zobacz także

2 razy w tygodniu nie więcej niż po 5 godzin - nowe zasady dyżurów lekarskich

W projekcie określono też, że lekarz w trakcie stażu pełni 2 dyżury w tygodniu w wymiarze nie większym niż 5 godzin. Jak zaznaczają autorzy projektu:

Zmiana ta stanowiła przedmiot postulatu środowiska młodych lekarzy.

Projekt przewiduje też zmianę ramowych programów stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - zwiększono nacisk na nauczanie treści związanych z medycyną rodzinną przy jednoczesnym wyłączeniu z kształcenia na stażu podyplomowym umiejętności z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Staż medycyny rodzinnej będzie odbywał się w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

Staż obejmie też dodatkowo szkolenie z profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu, włączono także tematykę diagnostyki i leczenia zakażeń HCV.

Staż lekarza trwa 13 miesięcy (lekarza dentysty – 12 miesięcy). Po zaliczeniu stażu podyplomowego oraz po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego) młodzi lekarze mogą rozpocząć szkolenie specjalistyczne, które trwa ok. 5-6 lat. Jeśli takie szkolenie lekarz odbywa w trybie rezydentury, wówczas otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość jest określona w odrębnym rozporządzeniu.

Zobacz także

Od ponad 3,5 tys. zł do ponad 4,3 tys. zł wynagrodzenia dla rezydentów

Ministerstwo Zdrowia pod koniec września przygotowało projekt rozporządzenia określającego dokładną wysokość wynagrodzeń rezydentów do 2019 r. Zgodnie z nim rezydenci, którzy zakwalifikowali się do szkolenia przed wejściem w życie rozporządzenia, w 2017 r. będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 do 4013 . W kolejnych latach wynagrodzenia rosną, w 2019 r. ich wysokość będzie między 3562 a 4381 .

Lekarze, którzy zakwalifikują się do szkolenia po wejściu w życie rozporządzenia, w 2017 r. będą mogli liczyć na wynagrodzenie od 3263 do 4920 zł. W 2019 r. wysokość ich wynagrodzeń określono na między 3562 a 5581 (w zależności od specjalizacji i roku rezydentury).

MZ zaproponowało też rozporządzenie, zgodnie z którym w deficytowych dziedzinach medycyny rezydenci otrzymają tzw. dodatek motywacyjny, w wysokości 1200 zł brutto.

Zobacz także

Zagłosuj

Czy popierasz projekt wynagrodzeń dla lekarzy przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia?

Liczba głosów:

Zobacz także

_____

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π