Ministerstwo Zdrowia: Od lipca rezydenci mają zarabiać powyżej 4 tys. zł!

Monika Piorun
08.02.2018 15:06
Ministerstwo Zdrowia: Od lipca rezydenci mają zarabiać powyżej 4 tys. zł!
fot. PAP/Tomasz Gzell/East News

Od 1 lipca wynagrodzenie rezydentów wyniesie nie mniej niż 4 tys. lub 4,7 tys. zł i wzrośnie od 3. roku szkolenia — przewiduje porozumienie między MZ a rezydentami. Młodzi lekarze mogą też liczyć na dodatkowe pieniądze, jeśli po szkoleniu zobowiążą się pracować w Polsce przynajmniej przez 2 lata.

Czwartkowe porozumienie przewiduje, że wynagrodzenie zasadnicze wszystkich lekarzy rezydentów od 1 lipca wyniesie 4 tys. zł brutto lub 4,7 tys. zł brutto, jeśli odbywają specjalizację w dziedzinach priorytetowych. Od trzeciego roku wynagrodzenia te zwiększą się odpowiednio o 500 lub 600 zł. W porozumieniu zastrzeżono, że rezydenci zachowają swoje dotychczasowe wynagrodzenie, jeśli zapisy porozumienia mogłyby je obniżyć.

Koniec kilkumiesięcznej walki! Jest porozumienie rezydentów i ministra zdrowia

Wyższe pensje i dodatkowe pieniądze za pracę w Polsce

Ponadto porozumienie przewiduje, że „w celu zachęcenia lekarzy do pracy w kraju po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego” rezydenci otrzymają dodatkowe 600 zł lub 700 zł (w zależności od tego, czy odbywają szkolenie w dziedzinach priorytetowych, czy nie). Dodatek ten będą otrzymywali wszyscy rezydenci, którzy zobowiążą się do przepracowania w Polsce łącznie dwóch z pięciu lat przypadających bezpośrednio po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Zagłosuj

Czy uważasz, że zaproponowane przez resort zdrowia pensje są odpowiednie dla rezydentów?

Liczba głosów:

6750 zł brutto dla lekarzy specjalistów

Porozumienie przewiduje także wzrost wynagrodzeń lekarzy specjalistów — od 1 lipca będą oni otrzymywać nie mniej niż 6750 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, jednak pod warunkiem, że zobowiążą się nie wykonywać tożsamych świadczeń medycznych w innej placówce niż główne miejsce zatrudnienia. Zastrzeżenie to nie dotyczy jednak podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji medycznej i pracy lekarzy w sektorze prywatnym.

Minister zobowiązał się także podjąć działania zwiększające liczebność kadry medycznej, aby od 2028 r. — zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej — klauzula opt-out przestała obowiązywać i maksymalny, dopuszczalny tygodniowy wymiar pracy wynosił nie więcej niż 48 godz.

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/π