Minister otwiera rok szkolny. Zdjęcia wprawiły mnie w konsternację

01.09.2020
Aktualizacja: 01.09.2020 14:53
Rafał Gaglewski REPORTER/East News
fot. Rafał Gaglewski REPORTER/East News

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski oficjalnie otworzył rok szkolny 2020/2021 w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach. Zdjęcia budzą wątpliwości, czy z zachowania byłaby szóstka.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach odbyło się 1 września 2020 r. na dużej sali gimnastycznej. Podniosłą chwilę swoją obecnością uświetnił minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski, który, świecąc przykładem, zaopatrzył się w maseczkę ochronną i rękawiczki.

Otwieram "Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.":

"W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum".

"Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania".

"W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły".

nowy rok szkolny
fot. Rafał Gaglewski REPORTER/East News

Z rekomendacji dla uczniów:

"Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie".

"Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów".

"Zasłaniaj usta i nos".

Nosy? Obecne, co drugi wystąp, bo odkryty! Dystans społeczny? Nieobecny! No i jak zrezygnować z ręki na powitanie, skoro rękę wyciąga sam MINISTER?

nowy rok szkolny lapy
fot. Rafał Gaglewski REPORTER/East News