NFZ do likwidacji? Minister Zdrowia zapowiada zmiany od 2018 roku

Monika Piorun
22.11.2016 11:56
NFZ do likwidacji? Minister Zdrowia zapowiada zmiany od 2018 roku
fot. NFZ do likwidacji od 1 stycznia 2018

Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zastąpiony przez Urząd Zdrowia Publicznego. Konstanty Radziwiłł przekonuje, że uda się wprowadzić ten plan w życie już od 1 stycznia 2018 roku, zgodnie z przedstawionym rządowi harmonogramem strategii zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Czy uda się wreszcie zlikwidować absurdalne kolejki od lekarzy? Minister Zdrowia podkreśla, że zaproponowane przez jego resort rozwiązania mają przeciwdziałać patologicznym sytuacjom, które nie służą ani pacjentom, ani budżetowi państwa.

Leczenie chorych, którzy w odpowiednim czasie nie uzyskają skutecznej pomocy od personelu medycznego, kosztuje więcej niż zapobieganie rozwojowi konkretnych dolegliwości dzięki szybkiej konsultacji z wybranym specjalistą. Według Konstantego Radziwiłła rozwiązaniem tego problemu może być likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobacz także

Od 1 stycznia 2018 roku NFZ ma się stać "systemem administrowanym przez struktury Ministerstwa Zdrowia i Wojewódzkich Urzędów Zdrowia", które mają działać na zupełnie innych zasadach niż wojewódzkie oddziały NFZ i będą odpowiedzialne za kontraktowanie świadczeń zdrowotnych.

Nowością staną się Urzędy Zdrowia Publicznego, w skład których wejdą takie instytucje jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które będą ingerować systemem zarządzania świadczeniami zdrowotnymi.

Nadzór nad funkcjonowaniem całego systemem świadczeń zdrowotnych, określeniem warunków, na jakich mają być zawierane oraz kontraktowaniem wysokospecjalistycznych usług, będzie sprawował Minister Zdrowia. To nad nim będzie spoczywała też odpowiedzialność za zarządzanie refundacją leków oraz koordynowanie działania Wojewódzkich Urzędów Zdrowia.

Zobacz także

Pomoc dla nieubezpieczonych

Największe zmiany dotyczą jednak nieubezpieczonych pacjentów, którzy będą mogli bez obaw korzystać ze świadczeń w ramach podstawowej opieki medycznej. Nawet jeśli nie odprowadzają składek na ubezpieczenie zdrowotne, będą mieli obywatelskie prawo dostępu do uzyskania pomocy lekarskiej. Środki na funkcjonowanie tej usługi będą pochodziły z Państwowego Funduszu Celowego "Zdrowie", finansowanego z budżetu państwa.

Ze względu na to, że wydatki na ochronę zdrowia będą rozłożone na kilka lat (od 2018 do 2025), uda się w ten sposób doprowadzić do systematycznego wzrostu nakładów na system opieki zdrowotnej obywateli.

Pacjenci będą mogli liczyć na bardziej kompleksowe leczenie. Jeśli będą wymagali hospitalizacji, to potem szpital będzie musiał zapewnić im skierowanie do specjalisty i umożliwić skorzystanie ze wszystkich sposobów na wyleczenie ich dolegliwości.

Podział szpitali na trzy stopnie

szpital
fot. Michał Adamowski/Reporter/East News

Pierwszy stopień będą stanowiły szpitale powiatowe, w których co najmniej na kilku oddziałach będzie udzielana podstawowa pomoc medyczna pacjentom. W szpitalach wyższego stopnia będą wykonywane bardziej skomplikowane zabiegi i świadczenia.

Zobacz także

Najwyższy - trzeci stopień działalności - będzie zaś dotyczył klinik i szpitali specjalistycznych. Wszystkie kategorie placówek będą musiały przedstawiać raport ze swojej działalności i dokładnie określić, jakie świadczenia zostały udzielone chorym w danym roku. Zmienią się też zasady ich finansowania.

22% z 30 mld zł, które przeznaczane są w tej chwili na świadczenia szpitalne, będzie przekazywane poprzez konkursy, zaś 78% na zasadzie ryczałtu. Jeśli w danym szpitalu będzie wykonywanych więcej usług medycznych niż zakładano, budżet danej placówki będzie mógł zostać powiększony o odpowiednią kwotę.

Zagłosuj

Czy popierasz likwidację Narodowego Funduszu Zdrowia?

Liczba głosów:

____

Redakcja Radio Zet Zdrowie/π