Medycyna dla zwolenników klauzuli sumienia? Nowy, kontrowersyjny kierunek na UKSW

Monika Piorun
20.06.2018 17:43
Medycyna dla zwolenników klauzuli sumienia? Nowy, kontrowersyjny kierunek na UKSW
fot. Shutterstock

Sejm zgodził się na otworzenie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kierunek lekarski na uczelni, która kształci teologów, filozofów chrześcijańskich i przyszłych księży? Komu to wyjdzie na zdrowie?

Aż 359 na 410 głosujących posłów opowiedziało się za zmianami w prawie, które otwierają drogę do utworzenia na UKSW nowych kierunków studiów: medycyny oraz pielęgniarstwa.

– To będzie pierwszy Wydział Medyczny przy uniwersytecie o takim charakterze w Europie Środkowo-Wschodniej – pochwalił się Katolickiej Agencji Informacyjnej rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński. Obok teologii, filozofii chrześcijańskiej, nauk o rodzinie oraz wielu dziedzin humanistycznych, wkrótce studenci będą mogli tam studiować m.in. pielęgniarstwo i kształcić się na przyszłych lekarzy. Dla twórców nowego kierunku najważniejsze jest to, że ma ich wyróżniać "szczególna postawa etyczna". Co to oznacza?

Wszyscy absolwenci nowego kierunku będą musieli przystąpić do państwowych egzaminów i dopiero po latach będzie można zweryfikować, jakie efekty dała możliwość studiowania medycyny na uczelni humanistycznej, która dotąd nie współpracowała z żadnym szpitalem klinicznym ani nie kształciła żadnych kadr medycznych (choć takie wymogi stawia m.in. nowe prawo planowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Można jednak podejrzewać, że takie kwestie jak klauzula sumienia będą mieć kluczowe znaczenie dla lekarzy po UKSW.

Lekarze i pielęgniarki po katolickiej uczelni wypełnią braki kadrowe?

Polska od lat zmaga się z ogromnym niedoborem kadr medycznych. Specjaliści w tym zakresie z pewnością są potrzebni na rynku. Problem polega jednak na tym, że w przypadku tak skomplikowanego kierunku jak medycyna, niezbędna jest zarówno odpowiednia kadra, która będzie kształcić przyszłych medyków, jak i doskonałe zaplecze w postaci dobrze wyposażonych laboratoriów itp. 

Posłanka PiS – Lidia Burzyńska, która uzasadniała przed głosowaniem w Sejmie, dlaczego jej klub poselski będzie się opowiadał za tym, by na uczelni katolickiej mógł powstać Wydział Medyczny, argumentowała, że:

UKSW posiada silne i nowoczesne zaplecze laboratoryjne dla badań podstawowych w zakresie nauk medycznych w postaci np. Centrum Anatomii Wirtualnej i Symulacji Chirurgicznej im. Jana Pawła II.

Wydział Medyczny na UKSW: stawka większa niż życie?

Czy to wystarczy do tego, by obok teologów i specjalistów od prawa kanonicznego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykształcił nowe pokolenia lekarzy i pielęgniarek?

Rezultaty tej decyzji zweryfikują pacjenci. Dopiero oni będą mogli przekonać się, jakie efekty dała udzielona przez Sejm zgoda na Wydział Medyczny na katolickiej uczelni. Niestety stawka może być w tym przypadku większa niż życie...

Zagłosuj

Czy popierasz możliwość powstania Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego?

Liczba głosów:

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

______

zdrowie.radiozet.pl/π