Zamknij

MZ: niektórzy pacjenci muszą powtórzyć szczepienie przeciw COVID-19

03.06.2022 14:35
MAREK LASYK/REPORTER
fot. MAREK LASYK/REPORTER

Niektórzy pacjenci muszą powtórzyć szczepienie przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia wydało w tej sprawie komunikat. Kto powinien powtórzyć szczepienie? Jak wygląda ponowny schemat szczepień? WYJAŚNIAMY.

Ministerstwo Zdrowia informuje, że niektórzy pacjenci będą musieli powtórzyć szczepienie przeciw COVID-19. Chodzi o osoby zaszczepione przed transplantacją komórek krwiotwórczych (HCT) lub terapią CAR-T. Zgodnie z zaleceniami Zespołu ds. Szczepień Ochronnych oraz wytycznymi Centers for Disease Control and Prevention powtórne szczepienie przeciw COVID-19 należy wykonać po upływie 3 miesięcy (12 tyg.) od wykonanych wskazanych zabiegów lub terapii.

W tej grupie pacjentów stosuje się preparaty mRNA przeciw COVID-19 tj. Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub Spikevax (Moderna).

U pacjentów do 2 lat po przeszczepieniu i/lub tych, którzy nadal przyjmują leczenie immunosupresyjne, schemat podstawowy szczepienia przeciw COVID-19 przewiduje podanie trzech dawek szczepionki (dwie dawki podstawowe i dawkę dodatkową/uzupełniającą, podawaną po co najmniej 28 dniach od podania drugiej dawki).

Ponowny schemat szczepienia przeciw COVID-19 może być zastosowany u osób, które ukończyły 5 lat. Osoby od 12 roku życia, które otrzymały dawkę dodatkową po 28 dniach, mogą otrzymać dawkę przypominającą (czwartą) w odstępie co najmniej 5. miesięcy od dawki dodatkowej.

Wymagane w punkcie szczepień jest posiadanie informacji pisemnej od lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem o potrzebie powtórzenia szczepień po okresie karencji od wymienionych zabiegów.

Zasady realizacji ponownych schematów szczepień 

  1. Przy realizacji nowego schematu szczepienia lekarz wystawia skierowanie na szczepienie (dla schematu podstawowego) lub na szczepienie dawką przypominająca (dla dawki przypominającej). Skierowanie możliwe jest do wystawienia w przypadku, gdy poprzednie skierowanie na dany cykl zostało zamknięte. Lekarz może wystawić skierowanie, oceniając stan zdrowia pacjenta oraz na podstawie informacji o wskazaniach pacjenta do ponownego schematu od lekarza transplantologa, pod którego opieką jest pacjent. Przed wystawieniem skierowania należy zweryfikować wpisy w e-Karcie szczepień dotyczących poprzednich dawek.
  2. Skierowanie na szczepienie uprawnia pacjenta do rejestracji terminu wyłącznie w punkcie szczepień. Proces rejestracji odbywa się poza e-Rejestracją na szczepienie przeciw COVID-19, na podstawie karty szczepienia status e-skierowania zostanie odpowiednio zmieniony.
  3. Przy rejestracji ponownego szczepienia zakładana jest nowa Karta Szczepień, co umożliwi wprowadzenie danych, jakie zostaną zarejestrowane w systemie. Informacje o szczepieniach wykonanych przed leczeniem zostaną zachowane w dokumentacji pacjenta.
  4. W Unijnym Certyfikacie COVID odnotowany zostanie numer dawki wynikający z odnotowanej przyjętej dawki, np. gdy pacjent uprzednio przyjął schemat podstawowy: 1/2, 2/2 oraz dawkę 1/przypominającą, po terapii CAR-T rozpoczyna ponowną procedurę szczepienia, w e-Karcie szczepień należy wprowadzić dawkę 1/2. UCC wygeneruje się z analogicznym numerem dawki oraz nową datą odpowiadającą dacie podania. Jeśli pacjent wcześniej miał wpis o szczepieniach i UCC generowało się poprawnie, to po odnotowaniu pierwszej dawki z nowego cyklu pacjent pobiera UCC z "nowymi" dawkami i nowymi datami ważności – od dnia szczepienia.

Źródło: gov.pl