Ministerstwo Zdrowia będzie refundować... najdroższy lek na świecie!

Monika Piorun
02.01.2018 08:55
Ministerstwo Zdrowia będzie refundować... najdroższy lek na świecie!
fot. East News

Soliris, uznawany za jeden z najdroższych farmaceutyków świata, znalazł się na obowiązującej od początku stycznia nowej liście refundacyjnej. Lek jest polecany w leczeniu m.in. atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego, na który w Polsce choruje około 25 dzieci i 10-15 dorosłych.

Roczny koszt leczenia jednego pacjenta preparatem Soliris może wynosić nawet 2 mln zł. Niebotyczna cena tego środka wynika m.in. z tego, że jest on przeznaczony do bardzo wąskiej grupy chorych. Niestety nie istnieją żadne zamienniki, które mogłyby przynosić podobne efekty w leczeniu atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego oraz nocnej napadowej hemoglobinurii.

Bez dostępu do tego leku pacjenci wymagają dializ, grozi im niewydolność nerek a na dodatek nie można wykonać im przeszczepu. W ich przypadku niezbędne jest dużo bardziej skomplikowane leczenie i dłuższy pobyt w szpitalu.

Sporą grupę chorych, którym potrzebny jest "najdroższy lek świata" (Soliris), stanowią dzieci. Zmiany na liście refundacyjnej, które weszły w życie od początku 2018 roku, umożliwią finansowanie przez Ministerstwo Zdrowia leku ratującego im życie. Decyzja resortu dotyczy także innych programów lekowych.

Zagłosuj

Czy uważasz, że resort zdrowia powinien refundować najdroższy lek na świecie?

Liczba głosów:

Nowa lista leków refundowanych: co się zmieni od stycznia 2018?

Przeczytaj: Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych oraz wyrobów medycznych od 1 stycznia 2018 roku - obwieszczenie Ministerstwa Zdrowia

* Dzieci z hemofilią A i B będą mogły korzystać z leku Elocta (efmoroctocog alfa).

 * Chorzy na raka jelita grubego będą mieli finansowany lek Vectibix (panitumumabum). Pacjenci z zaawansowaną postacią choroby będą mieć zagwarantowany opcjonalny schemat dawkowania cetuksymabu.

* W programach leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) m.in. zmniejszono liczbę obligatoryjnych wizyt w poradni i zwiększono elastyczność terapeutyczną przy podawaniu kolejnych dawek immunoglobulin.

* Na liście aptecznej od stycznia znajdzie się Lipancrea (enzyma pancreatis), produkt będzie refundowany w leczeniu pacjentów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki spowodowaną przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych w wyniku choroby nowotworowej.

* Nowe środki zostały także wpisane do katalogu chemioterapii. Refundowane będą leki zawierające:

  • kapecytabinę (dla pacjentów z rakiem dróg żółciowych),
  • mitoxantronum (w leczeniu wznowy ostrej białaczki limfocytowej u dzieci) oraz
  • pemetreksed (wcześniej był on już stosowany w ramach programu lekowego, dzięki przeniesieniu do katalogu chemioterapii z refundacji będzie mogło skorzystać więcej pacjentów).

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1657 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się ich 1710).

Zobacz także

________

zdrowie.radiozet.pl/PAP/MZ/π