Kto skorzysta na nowej liście leków refundowanych? Zmiany od 1 marca

Monika Piorun
01.03.2018 11:13
Lista leków refundowanych od 1 marca 2018 roku
fot. kirill_makarov/Fotolia

Seniorzy, wcześniaki oraz m.in. pacjenci cierpiący na stwardnienie rozsiane będą mogli mieć dostęp do refundowanego leczenia za pomocą preparatów, które dotąd nie były finansowane.

1 marca zacznie obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Załącznikiem do niej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów. Wiceminister zdrowia Marcin Czech wyjaśnił, że szczególną uwagę zwrócono na m.in. wcześniaki oraz osoby w podeszłym wieku.

Wzorem poprzednich lat nowe obwieszczenie refundacyjne przyniosło dalsze rozszerzenie listy leków refundowanych, które dotyczy zarówno refundacji aptecznej, jak i programów lekowych.

Pacjenci będą mogli też skorzystać z preparatów generycznych (zamienników), które obniżają koszty leczenia i uwalniają środki na innowacyjne leki.

Zobacz także

Zmiany dla SENIORÓW

Od marca seniorzy bezpłatnie otrzymają m.in.

  • doustne leki przeciwcukrzycowe (pochodne sulfonylomocznika zawierające substancje czynne: gliclazidum, glimepiridum, glipizidum) 
  • leki przeciwzakrzepowe (z grupy antagonistów witaminy K zawierające substancje czynne: warfarinum, acenocumarol).

Receptę na bezpłatny lek wystawić może lekarz, do którego senior jest zapisany w przychodni (w razie jego nieobecności receptę wypisze zastępujący go lekarz w tej samej przychodni). Seniorzy powinni także pamiętać, że nie zawsze lek, który znajduje się w wykazie ministra, mogą otrzymać bezpłatnie — uprawnienie to przysługuje im pod warunkiem, że został on przepisany we wskazaniu objętym refundacją.

Zmiany dla WCZEŚNIAKÓW

Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o rozszerzeniu programu profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS, który atakuje oskrzela i płuca — od marca na refundację leku Synagis (paliwizumab) mogą liczyć także dzieci urodzone między 28. a 32. tygodniem wieku ciążowego.

Dotąd refundowano go w całej Europie oprócz Polski, gdzie program biernej immunizacji był wprowadzony jedynie dla wcześniaków urodzonych do 28. tygodnia ciąży lub w przypadku dysplazji oskrzelowo-płucnej u dzieci, które nie ukończyły 1. roku życia. Jak wyjaśnił wiceminister Czech:

Zwiększenie populacji wcześniaków, które objęte są ochroną przed powikłaniami związanymi z infekcjami wywołanymi przez wirusa RS, to dobra wiadomość dla lekarzy neonatologów, którzy od dłuższego czasu rekomendowali zmiany w tym zakresie, a przede wszystkim dla rodziców i ich przedwcześnie urodzonych dzieci.

Obecna na konferencji konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii, prof. Ewa Helwich, potwierdziła opinię wiceministra. Jak mówiła, program profilaktyki przeciw zakażeniom wirusem RS działa, dzieci nie chorują, a jeśli już — to z lekkim przebiegiem. 

Zagłosuj

Jak oceniasz zmiany na nowej liście leków refundowanych od marca 2018?

Liczba głosów:

Zmiany dla POZOSTAŁYCH PACJENTÓW

  • Od marca refundacją objęty został Dysport (Clostridium botulinum typ A) w leczeniu spastyczności nogi po udarze mózgu.
  • Z kolei lek Revolade (eltrombopag) został objęty refundacją w ramach programów leczenia dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną oraz dzieci chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną.
  • Lek Gilenya (fingolimod) został objęty refundacją w ramach zmienionego programu leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego. „Zmiana obejmuje wydłużenie czasu terapii dla leku Gilenya powyżej pięciu lat (brak ograniczenia czasowego) oraz rozszerzenie populacji pacjentów leczonych fingolimodem o szybko rozwijająca się ciężką postać stwardnienia rozsianego (RES RRMS)” — informowało MZ.
  • W ramach programu leczenie idiopatycznego włóknienia płuc z zastosowaniem nintedanibu refundowane będzie lek Ofev (nintedanib). „Jest to nowa substancja czynna oraz kolejna opcja terapeutyczna, obok pirfenidonu, udostępniona grupie chorych na idiopatyczne włóknienie płuc w ramach istniejącego programu” — zaznaczał resort zdrowia.
  • Pacjentki z zespołem policystycznych jajników od marca będą mogły liczyć na refundację leku Formetic (metforminum).

Zobacz także

Co się zmieni na kolejnych listach refundacyjnych?

Wiceminister, pytany na konferencji o zapowiadane zmiany dotyczące rzadszego wydawania list refundacyjnych, powiedział, że trwają prace nad tzw. dużą nowelizacją ustawy refundacyjnej:

Pracujemy nad tym rozwiązaniem, trudność polega na tym, że niektóre rozwiązania są międzysektorowe, w związku z czym współpracujemy z innymi ministerstwami, przygotowując zapisy tej ustawy.

Marcin Czech wyjaśnił, że zaproponowane modyfikacje mają m.in. doprowadzić do wprowadzenia większej kontroli nad kształtem programów lekowych ze strony Ministerstwa Zdrowia. Resort chce, by zmiany na listach refundacyjnych były wprowadzane nie częściej niż raz na trzy miesiące. Zdaniem urzędników kwartał wystarczy, by odnieść się do wszystkich zmian rynkowych i dostosowanie się środowiska lekarskiego oraz pacjentów do koniecznych uzupełnień.

źródło: PAP/Ministerstwo Zdrowia

________

zdrowie.radiozet.pl/π