Nowa lista leków refundowanych 2020: co nowego na liście?

18.12.2019 14:20
Lista leków refundowanych 2020
fot. Shutterstock

Minister Zdrowia zdradził, jak będzie wyglądać nowa lista leków refundowanych na 2020 rok. Zyskać mogą kobiety chore na raka, pacjenci leczący depresję, a także cukrzycy. Projekt styczniowej listy leków refundowanych przewiduje wprowadzenie wielu nowych leków zarówno w programach lekowych, jak i na liście aptecznej. Dowiedz się, jakie leki znajdą się na nowej liście refundacyjnej.

Nowa lista leków refundowanych zacznie obowiązywać od stycznia 2020 roku, ale już dziś wiadomo, jakie zmiany czekają na pacjentów.

Leki do walki z depresją

Na liście aptecznej dostępne będą nowe leki pomocne w leczeniu zaburzeń depresyjnych.

Lek Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we wskazaniu „Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych. Natomiast Brintellix (wortioksetyna) będzie dostępny we wskazaniu „Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Nowe opcje dla cukrzyków

Na liście znajdzie się także Trevicta (paliperidon), lek stosowany m.in. w podtrzymującym leczeniu schizofrenii.

Zmiany dotyczą również cukrzyków. Na liście znalazły się nowe leki dla diabetyków m.in. Trulicity (dulaglutidum) oraz Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2., przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy.

Na styczniowej liście znalazł się również lek Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), który stanowi nowe połączenie insulin.

Nowości na liście 

Zupełną nowością na liście leków refundowanych będzie lek na astmę dla dzieci. Lek Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6–11 lat w ramach programu lekowego „Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”, a ponadto będzie on dostępny w nowym programie lekowym „Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”.

Refundacją objęto również (we wskazaniach pozarejestracyjnych) leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego programu lekowego „Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”.

Zobacz projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.