Lekarze protestują przeciwko zaostrzaniu kar za błędy medyczne

23.06.2020 11:50
Lekarze protestują przeciwko zaostrzaniu kar za błędy medyczne
fot. Shutterstock

Podczas gdy cały świat dziękuje medykom za heroiczną walkę z koronawirusem, w Polsce wznawiana jest dyskusja na temat kar za błędy medyczne.

Przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną lekarzy za tzw. błędy medyczne znalazły się w projekcie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego w ustawie z dnia 4 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tarcza antykryzysowa 4.0).

"Po zmianie art. 37a kodeksu karnego sąd będzie miał bardzo ograniczone możliwości wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że w wielu sytuacjach sprawcy będzie groziła jedynie kara więzienia" - alarmuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja w liście do prezydenta Andrzeja Dudy, zwracając się z prośbą o wstrzymanie nowelizacji.

I dalej: "Z uwagi na charakter podejmowanych czynności zawodowych podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia swoich pacjentów lekarze są grupą zawodową, która nie jest wolna od ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej. Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego, musi wprawdzie liczyć się z poniesieniem konsekwencji swego czynu, wymierzana sankcja powinna być jednak sprawiedliwa, adekwatna do stopnia zawinienia, okoliczności, w jakich doszło do popełnienia czynu i postawy lekarza. Sąd orzekający musi mieć zatem pozostawioną szerszą swobodę wymiaru kary wolnościowej" - podkreśla prezes NRL.

Mocniejsze słowa padają w apelu prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, wystosowanym do władz RP:

"Za groteskowy i anegdotyczny uznajemy luźny związek tytułu ustawy z zawartymi w niej rozwiązaniami w obszarze prawa karnego, w szczególności w zakresie karania lekarzy za tzw. błędy medyczne" - czytamy.

Władze ORL w Warszawie zwracają uwagę na dwa prawdopodobne skutki wprowadzenia zmian:

  1. Emigrację lekarzy jako "formę ratunku przed bezprecedensowymi w krajach cywilizowanych przepisami".
  2. Migracje pacjentów i ich rodzin "za terapiami ratującymi zdrowie i życie, ale obarczonymi dużym ryzykiem i mogącymi skutkować - w przypadku niepowodzenia - karą pozbawienia wolności dla medyka".

Źródło: NRL w Warszawie, ORL w Warszawie