Zamknij

Nie tylko lekarz będzie mógł wystawić L4! Jakie zmiany czekają pacjentów?

Monika Piorun
19.09.2018 16:29
Recepty, L4, e-zwolnienia, elektroniczne zwolnienia, pacjent, służba zdrowia
fot. Arkadiusz Ziolek/East News

Sejm poparł rządową nowelizację ustawy, która zakłada, że zaświadczenie lekarskie będą mogli wystawiać dodatkowo asystenci medyczni, pielęgniarki i sekretarki medyczne. Co jeszcze się zmieni?

Kto oprócz lekarza będzie mógł wystawić L4?

420 posłów opowiedziało się za uchwaleniem nowelizacji o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa, rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – nikt z głosujących nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się zaś od głosu.

Zgodnie z ustawą asystent medyczny w imieniu lekarza będzie mógł wystawiać e-zwolnienia. Rozwiązanie to będzie dotyczyło około 186 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. Sejm uchwalił nowelizację wraz z poprawkami. Jedna z nich zakłada, że ustawa wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia.

Według zaproponowanych rozwiązań lekarz (mający profil informacyjny) będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracownika wykonującego zawód medyczny lub czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (mającego profil informacyjny). Chodzi m.in. o:

Upoważnienie będzie można wydać na nie dłużej niż 12 miesięcy. Po upływie tego czasu kolejnych upoważnień będzie można udzielać na okresy także nie dłuższe niż 12 miesięcy.

Zobacz także

Zmiany w przepisach z powodu wprowadzenia e-zwolnień

Ustawa zakłada, że w utworzonym Rejestrze Asystentów Medycznych (prowadzonym przez ministra zdrowia) gromadzone będą dane o osobach mających upoważnienia do wypisywania zwolnień, które następnie będą przekazywane Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ma weryfikować, czy można udostępnić osobie upoważnionej możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie dokumentu elektronicznego (chodzi o sprawdzenie, czy osoba upoważniona ma utworzony w ZUS profil informacyjny na portalu Platforma Usług Elektronicznych – PUE). Jednak odpowiedzialność związana z powierzeniem tego zadania osobie upoważnionej będzie spoczywać na lekarzu.

Zagłosuj

Czy Twoim zdaniem zwiększenie uprawnień w sprawie wystawiania zwolnień lekarskich ułatwi życie pacjentom?

Liczba głosów:

Według zaproponowanych przepisów w 2018 r. minister zdrowia za pośrednictwem NFZ będzie mógł dofinansować kwotą do 50 mln zł zakup urządzeń informatycznych (sprzętu komputerowego) i oprogramowania oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń świadczeniodawców. W ustawie zaproponowano też, aby od 2019 r. koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne (potrącane przez ZUS) zostały przejściowo obniżone z 0,20 do 0,175 proc. Umożliwi to przekazanie dodatkowych pieniędzy NFZ na potrzeby informatyzacji oraz szkolenia dla świadczeniodawców.

Zobacz także

TO CIĘ ZAINTERESUJE:

źródło: PAP/Sejm RP

__________

zdrowie.radiozet.pl/π